Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin tổ chức Hội thi nấu ăn giỏi năm 2014

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin tổ chức Hội thi nấu ăn giỏi năm 2014

10/03/2014 2:34:25 CH

Thực hiện chương trình công tác năm 2014 của BCH Công đoàn Than Khoáng sản Việt Nam và kỷ niệm 104 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Công đoàn Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin tổ chức Hội thi nấu ăn giỏi với chủ đề “Bữa ăn gia đình điểm 10”.

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin tham gia giải bóng đá Trường Đại học Mỏ địa chất (HUMG) mở rộng năm 2014

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin tham gia giải bóng đá Trường Đại học Mỏ địa chất (HUMG) mở rộng năm 2014

20/03/2014 2:00:47 CH

Chào mừng các ngày lễ lớn: 83 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/03/1931-26/03/2014); 104 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910-8/3/2014); 68 năm ngày Thể thao Việt Nam (27/03/1946-27/03/2014). Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin tham gia giải bóng đá Trường Đại học Mỏ địa chất (HUMG) mở rộng năm 2014.