Quy chế huy động vốn, sử dụng vốn, bảo lãnh và các sản phẩm dịch vụ tài chính của TKV

Quy chế huy động vốn, sử dụng vốn, bảo lãnh và các sản phẩm dịch vụ tài chính của TKV

28/11/2014 10:22:39 SA

Để thống nhất thực hiện quản lý việc huy động vốn, sử dụng vốn, bảo lãnh và các sản phẩm dịch vụ tài chính nhằm phục vụ hiệu quả cho sản xuất kinh doanh; đảm bảo nguồn vốn để cân đối trong thanh toán; quản lý chặt chẽ, minh bạch, hiệu quả các nguồn vốn huy động; phân định trách nhiệm quản trị việc huy động và sử dụng vốn trong nội bộ Tập đoàn, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn đã ký quyết định ban hành Quy chế huy động, sử dụng vốn, bảo lãnh và các sản phẩm dịch vụ tài chính của TKV.

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin tổ chức Hội thi nấu ăn giỏi năm 2014

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin tổ chức Hội thi nấu ăn giỏi năm 2014

10/03/2014 2:34:25 CH

Thực hiện chương trình công tác năm 2014 của BCH Công đoàn Than Khoáng sản Việt Nam và kỷ niệm 104 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Công đoàn Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin tổ chức Hội thi nấu ăn giỏi với chủ đề “Bữa ăn gia đình điểm 10”.