Tư vấn mỏ

Tin tức mới

Loading...
  • Ngành Than làm theo lời Bác

    Năm 2014, mặc dù tình hình kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng ngành Than vẫn duy trì được sự ổn định và đà tăng trưởng. Doanh thu của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) ước đạt 108.929 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2013. Trong đó, doanh thu từ sản xuất than đạt 53.172 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 2.500 tỷ đồng, bằng 125% so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 8,4 triệu đồng/tháng…