Tư vấn mỏ

Thông báo

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ năm 2017
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - vinacomin (VIMCC) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty.

Nội dung cụ thể như sau:

Thời gian: 8h30 ,  ngày 14 tháng 4 năm 2017;

Địa điểm: Tầng 6, Tòa nhà VIMCC, số 565 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội;

Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của VIMCC theo danh sách hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ;

Chi tiết xin mời xem: Thông báo.docx