Tư vấn mỏ

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THAN UÔNG BÍ

GIỚI THIỆU

Tên công ty: Công ty TNHH Tư vấn đầu tư than Uông Bí

Tên viết tắt: Công ty TNHH Tư vấn đầu tư than Uông Bí

Tên giao dịch quốc tế: Uong Bi Jinvestment  limited Company

Tên viết tắt: VIMCC- UCJSC

Địa chỉ: Khu 3, phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0333.565.346; Fax: 0333.565.345

Email: cptvdtThanUongBi@gmail.com

Đăng ký kinh doanh số: 5700667221 Sở Kế hoạch và đầu tư Quảng Ninh cấp.

Giám đốc: Bùi Trung Thành

Tổ chức sản xuất kinh doanh của xí nghiệp:

Lao động của xn: 20 người, trong đó lao động có trình độ đại học cao đẳng trở lên chiếm 99%.

    Công ty TNHH Tư vấn đầu tư than Uông Bí là đơn vị hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Điều lệ, phân cấp của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp-Vinacomin.

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

-          Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan;

-          Khảo sát xây dựng (khảo sát địa hình);

-          Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp;

-          Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình;

-          Giám sát thi công xây dựng công trình mỏ;

-          Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật: Giao thông;

-          Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình: Dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật (giao thông, thoát nước);

-          Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ;

-          Thiết kế xây dựng công trình mỏ;

-          Lập dự án đầu tư;

-          Thiết kế cơ điện công trình; thiết kế  điện công trình;

-          Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp;

-          Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp;

-          Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác;

-          Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu;

-          Kinh doanh các sản phẩm cơ khí;

-          Hoạt động tư vấn quản lý, tư vấn quản lý dự án;

-          Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu;

-          Lập, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu;

-          Lập báo cáo tác động môi trường;

-          Thẩm tra các đồ án, dự án thiết kế, quyết toán các công trình xây dựng;

-          Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác;

-          Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;

-          In ấn.

-          Xây dựng nhà các loại;

-          Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;

-          Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;

-          Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác;

-          Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại