Tư vấn mỏ

Sản xuất - Kinh doanh

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

Sáng ngày 08 tháng 1 năm 2020 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin đã tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Hội nghị đại biểu người lao động năm 2020.Đến dự và chỉ đạo hội nghị về phía Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt nam (TKV) có  Đ/c Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên HĐTV Tập đoàn TKV, Đ/c Khuất Mạnh Thắng - Phó TGĐ Tập đoàn TKV,  Đ/c Nguyễn Thị Minh - Phó Chủ tịch Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam, Đ/c Phạm Thanh Hải  - Kiểm soát viên chuyên ngành – Ban kiểm soát TKV,  Đ/c Đỗ Hồng Nguyên - Trưởng ban Khoa học công nghệ thông tin và chiến lược Tập đoàn TKV, Đ/c Nguyễn Hòa - Trưởng ban Đầu tư Tập đoàn TKV. Về phía Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin có Đ/c Nguyễn Trọng Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty,  Đ/c Lê Văn Duẩn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty, Đ/c Nguyễn Chí Bảo - Chủ tịch Công đoàn Công ty, các Đ/c Thành viên HĐQT, Trưởng BKS, Ban giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư đoàn thanh niên, trưởng ban nữ công, các Đ/c trưởng, phó Phòng, Ban, Các Đ/c Chủ nhiệm đề án, chủ nhiệm đề tài và Chuyên gia, Các Đ/c Bí thư các chi bộ, Tổ trưởng Công đoàn các bộ phận và các Đ/c đại biểu dự Hội nghị đại biểu người lao động Công ty năm 2020.

Theo báo cáo của đơn vị, năm 2019 hoạt động sản xuất kinh doanh đã đạt được như sau: doanh thu toàn Công ty đạt 196,803 tỷ đồng bằng 97,4% giá trị cùng kỳ năm 2018, bằng 110,5% kế hoạch PHKD năm 2019; Giá trị sản xuất đạt 90,267 tỷ đồng bằng 91,0% so với cùng kỳ năm 2018, bằng 101,6% PHKD năm 2019; Lợi nhuận đạt 1,45 tỷ đồng bằng 104,0% so với cùng kỳ năm 2018, bằng 103,9% kế hoạch PHKD năm 2019; Nộp ngân sách 13,501 tỷ đồng bằng 81,9% cùng kỳ năm 2018; thu nhập bình quân của người lao động đạt 9,186 triệu đồng/người/tháng.

Bên cạnh làm tốt công tác kinh doanh, Công ty đã chú trọng xây dựng, đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cao, năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp; đồng thời luôn quan tâm chăm lo đời sống người lao động, công tác từ thiện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2019 trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, Công ty tiếp nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi của các cấp Lãnh đạo và các ban chuyên môn Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, và các đơn vị bạn hàng, đối tác; với truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên đã đoàn kết, chia sẻ với những khó khăn Công ty, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Công ty sẽ tập trung vào một số giải pháp mở rộng thị trường, quan tâm lắng nghe, nắm bắt nhu cầu của khách hàng, giữ vững thị phần hiện có, tìm kiếm khai thác các khách hàng mới, khách hàng tiềm năng. Đổỉ mới tư duy, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng và tiến độ công trình. Tiếp tục chủ động và quan tâm hơn đến công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới, đặc biệt là ứng dụng cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, năng suất lao động, chất lượng sản phẩm. Tăng cường hợp tác quốc tể để không ngừng cập nhật nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ lao động trong Công ty.


Phát biểu tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên HĐTV Tập đoàn TKV đã ghi nhận những thành tích, kết quả hoạt động SXKD năm 2019 của tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể người lao động Công ty. Ông hi vọng trong năm 2020, tập thể Ban lãnh đạo và người lao động Công ty phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những mặt hạn chế còn tồn tại trong năm 2019 để tiếp tục đối mặt và vượt qua những thách thức trong năm 2020 tới; đặc biệt chú trọng việc nâng cao năng lực của đội ngũ tư vấn thiết kế, nghiên cứu khoa học cũng như chất lượng sản phẩm công trình công việc. Mở rộng kinh doanh theo phương thức đa dạng về chủng loại, phong phú về phạm vi cung cấp.

Đ/c Nguyễn Trọng Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty trân trọng tiếp thu ý kiến của Thành viên HĐTV Tập đoàn TKV và kêu gọi toàn thể CBCNV toàn công ty đổi mới tư duy, nỗ lực sáng tạo trong lao động sản xuất, đoàn kết một lòng phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, vì sự phát triển của Công ty.