Tư vấn mỏ

ngành nghề kinh doanh


NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

(Cơ quan Công ty)

- Tư vấn đầu  tư và xây dựng các công trình mỏ, điện lực, công nghiệp, giao thông vận tải, b­ưu chính viễn thông;

- Khảo sát thiết kế xây dựng công trình công nghiệp mỏ, công trình giao thông, công trình hạ tầng;

- Thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế kiến trúc công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp;

- Thiết kế công trình điện năng: đ­ường dây tải điện, trạm biến thế điện, công trình điện dân dụng và công nghiệp;

- Thiết kế xây dựng công trình cấp thoát n­ước khu công nghiệp, dân dụng, giao thông;

- Thẩm định các dự án đầu tư (chỉ thẩm định các thiết kế đã được đăng ký kinh doanh);

- Thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán các dự án đầu tư;

- Thiết kế, khảo sát, khoan thăm dò địa chất công trình, địa chất thủy văn;

- Thiết kế kỹ thuật trắc địa, đo vẽ bản đồ địa hình, địa chính;

- Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ (lĩnh vực chuyên môn giám sát: xây dựng và hoàn thiện);

- Giám sát thi công xây dựng  và hoàn thiện công trình khai thác mỏ;

- Giám sát thi công xây dựng  và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp;

- Giám sát thi công xây dựng lắp đặt thiết bị, công nghệ điện công trình dân dụng và công nghiệp;

- Giám sát thi công xây dựng lắp đặt các thiết bị, công nghệ điều khiển công trình khai thác mỏ;

- Giám sát thi công xây dựng lắp đặt các thiết bị, công nghệ cơ khí công trình khai thác mỏ;

- Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình : dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật;

- Tư vấn xuất nhập khẩu thiết bị phụ tùng, nhập khẩu vật t­ư, thiết bị, phụ tùng phục vụ cho ngành mỏ và các ngành công nghiệp khác;

- Tư vấn đấu thầu;

- Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường;

- Lập định mức đơn giá, định giá, chỉ số và suất đầu tư xây dựng chuyên ngành (không bao gồm tư vấn tài chính, thuế);

- Xây dựng các công trình công nghiệp dân dụng, giao thông, vận tải, điện lực;

- Xây dựng, lắp đặt các công trình bảo vệ môi trường;

- Dịch vụ thương mại;

- Kinh doanh khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ;

- Khai thác, chế biến, kinh doanh than và khoáng sản  (trừ các loại khoáng sản nhà nước cấm);

- Kinh doanh vật t­ư, thiết bị ngành khai khoáng và các ngành công nghiệp khác, công nghiệp, nông nghiệp;

- Bốc xúc vận tải khoáng sản, đất đá và san lấp mặt bằng;

- Nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật, quản lý kinh tế và đào tạo chuyển giao công nghệ  ngành mỏ;

- Nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, lắp đặt các thiết bị và gia công cơ khí;

- Quan trắc môi trường, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường;

- Lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược;

- Bảo trì các công trình bảo vệ môi trường (trừ các hoạt động nhà nước cấm)

- Lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế và các dịch vụ phục vụ và các dịch vụ phục vụ khách du lịch (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường);

- Chế biến lâm sản và kinh doanh gỗ trụ mỏ (trừ lâm sản nhà nước cấm);

- Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng, nhà ở, kho, bãi;

- Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng;

- Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp;

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác;

- Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông;

- Bán buôn kim loại và quặng kim loại;