Tư vấn mỏ

XN Thiết kế than hòn gai

GIỚI THIỆU

Tên xí nghiệp:

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP – VINACOMIN – XÍ NGHIỆP THIẾT KẾ THAN HÒN GAI.

Tên viết tắt: XÍ NGHIỆP THIẾT KẾ THAN HÒN GAI.

Tên giao dịch quốc tế:

BRANCH OF VINACOMIN INDUSTRY INVESTMENT CONSULTING JOINT STOCK COMPANY – HONGAI COAL DESIGN ENTERPRISE

Tên viết tắt: VIMCC-HDE

Địa chỉ: Số 61, Phố Ba Đèo, Phường Hòn Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0333 825 528            Fax: 0333 658 825 or  0333 821 966.

Email:

Đăng ký kinh doanh số: 0500237543-001, Sở Kế hoạch và đầu tư Quảng Ninh cấp.

Giám đốc: Nguyễn Văn Hường

Tổ chức sản xuất kinh doanh của xí nghiệp:

Lao động của xn: 51 người, trong đó lao động có trình độ đại học cao đẳng trở lên chiếm 90,19%.

     Xí nghiệp Thiết kế than Hòn Gai là đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp-Vinacomin, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Điều lệ, phân cấp của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp-Vinacomin.

 

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

- Tư vấn đầu tư và xây dựng các công trình mỏ, điện lực, giao thông vận tải, bưu chính viễn thông theo sự phân công hoặc uỷ quyền của công ty.

- Khảo sát thiết kế các công trình mỏ, công trình giao thông, công trình hạ tầng.

- Thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế kiến trúc công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp.

- Thiết kế các công trình điện năng, đường dây tải điện, trạm biến thế điện, công trình điện dân dụng và công nghiệp.

- Nghiên cứu ứng dụng khoa học ngành mỏ.

- Thẩm định các dự án đầu tư ( Chỉ thẩm định các thiết kế đẫ được đăng ký kinh doanh) thiết kế mỹ thuật,tổng dự toán các dự toán các dự toán đầu tư.

- Tư vấn đấu thầu, nghiên cứu đánh giá tác động môi trường.

- Xây dựng các công trình công nghiệp,dân dụng, giao thông, vận tải,điện lực.

- Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ - lĩnh vực xây dựng hoàn thiện.

- Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình khai thác mỏ.

- Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp.

- Giám sát thi công xây dựng lắp đặt thiết bị, công nghệ điện,công trình dân dụng và công nghiệp.

- Giám sát thi công xây dựng lắp đặt thiết bị, công nghệ điện điều khiển công trình khai thác mỏ.

- Giám sát thi công xây dựng lắp đặt thiết bị, công nghệ cơ khí công trình khai thác mỏ.

- Thiết kế công trình cấp thoát nước.

- Thiết kế kỹ thuật trắc địa đo vẽ bản đồ địa hình, địa chính.

- Kinh doanh vật tư thiết bị ngành khai khoáng và các ngành công nghiệp khác.

- Khai thác chế biến kinh doanh than, khoáng sản (trừ các loại khoáng sản nhà nước cấm).

- Bốc xúc vận tải khoáng sản, đất đá và san lấp mặt bằng.

- Nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật, quản lý kinh tế và đào tạo chuyển giao công nghề ngành  mỏ.

- Kinh doanh nhà hàng, nhà nghỉ, lữ hành nội địa (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường).

- Tư vấn quản lý chi phí xây dựng công trình, lập định đơn giá, định giá và suất đầu tư xây dựng chuyên ngành (không bao gồm tư vấn tài chính, thuế).