Tư vấn mỏ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47

(Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 24/11/2019)

 

 Thứ Ngày

Sáng

Nội dung công tác

Chiều

Nội dung công tác

 

 Thứ 2 18/11

8h30

- Họp giao ban. TP: Theo quy định. Chủ trì: Giám đốc. ĐĐ: Phòng họp 304.

14h00

- Làm việc với phòng LT, KH về công tác khoán lương. TP: PGĐ Phương, phòng LT, KH. ĐĐ:

Phòng 206.

 Thứ 3 19/11

8h15

- Dự hội nghị triển khai công tác cán bộ của TKV. TP: Giám đốc. ĐĐ: Hội trường tầng 2 - Trụ sở TKV, 226 Duẩn - Nội.

 

 

 Thứ 4 20/11

7h00

- Đi công tác Quảng Ninh. TP: Giám đốc.

 

 

 

 Thứ 5 21/11

 

 

 

 

 Thứ 6 22/11

 

 

 

 

 Thứ 7 23/11

 

 

 

 

C-Nhật

24/11