Tư vấn mỏ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18/6 ĐẾN 25/6/2018          TUẦN 25

 

 Thứ Ngày

Sáng

Nội dung công tác

Chiều

Nội dung công tác

 

 Thứ 2 18-6

8h00

 

8h30

-   Làm việc với Ban KSNB TKV. TP: Phòng KH, KT, HCNS, TCKT. ĐĐ: Phòng họp 304.

-   Họp kiểm điểm SX tháng 5 nhiệm vụ kế hoạch tháng 6/2018. TP: Theo quy định. Chủ trì: PGĐ Cường. ĐĐ: Hội trường tầng 6.

13h30

- Trao đổi thống nhất một số hạng mục của DA cảng Hồng Thái Tây. TP: Phòng MB, XD, Đ, CT. ĐĐ: Hiện trường thi công

DA tại xã Hồng Thái Tây.

 

 

 

 Thứ 3 19-6

8h30

 

 

 

9h00

 

 

10h30

-    Họp triển khai các ĐTNC năm 2018. TP: Phòng KT, XDM, Đ, ĐCMT, XD. Chủ trì PGĐ Cường. ĐĐ: Phòng họp 304.

-   Làm việc tại Công ty than Cao Sơn về các DA lộ thiên. TP: Giám đốc, PGĐ Phương, phòng LT, KH.

-   Làm việc tại Công ty than Đèo Nai về các DA lộ thiên. TP: Giám đốc, PGĐ Phương,

phòng LT, KH.

 

 

 

 

 

 Thứ 4 20-6

8h30

 

 

 

9h00

-    Họp kiểm tra tiến độ lập PA nối thông Lầm - Núi Béo. TP: Phòng ĐCMT, HL, XDM, CT, Đ, KT, KH. Chủ trì: PGĐ Cường. ĐĐ: Phòng họp 304.

-      Họp tại Công ty CP Chế tạo máy Vinacomin V/v giải quyết các công việc còn lại của Gói thầu số 7 NMSTT VD2. TP: Giám

đốc, phòng KH, CT, KT, CNĐA.

 

 

 Thứ 5 21-6

 

 

 

 

 Thứ 6 22- 6

 

 

 

 

 Thứ 7 23- 6

 

 

 

 

C-Nhật 24-6

 

 

 

 

 Thứ 2 25-6

8h30

- Họp giao ban. TP: Theo quy định. Chủ trì: Giám đốc. ĐĐ: Phòng họp 304.