Tư vấn mỏ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41

(Từ ngày 07/10/2019 đến ngày 13/10/2019)

 

 Thứ Ngày

Sáng

Nội dung công tác

Chiều

Nội dung công tác

 

 

 Thứ 2 07/10

 

 

15h00

- Kiểm điểm công tác chuẩn bị cho HĐNT đề tài: NC ứng dụng cốt sợi thép trong làm đường. TP: PGĐ Hiệp, Phòng KH  (Anh Hùng, Anh Kiên), KTM (Chị

Hằng), XD (Anh Thọ), CNĐA. ĐĐ: Phòng 205.

 

 

 

 Thứ 3 08/10

9h30

- Làm việc với Hanel. TP: PGĐ Hiệp, XNTM&CGCN (PGĐ, các TP: Kế toán, Tổng hợp, Thương mại). ĐĐ: Phòng 205.

15h00

- Hội nghị kết công tác đảng quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2019 Đảng bộ Công ty. TP: Các UV BCH, các Ban XD Đảng, thư các chi bộ, Giám đốc các XN và Công ty con, các Trưởng phòng ban Công ty. Chủ

trì: thư Đảng ủy Công ty. ĐĐ: Phòng họp 304.

 

 

 

 Thứ 4 09/10

8h30

- Hội nghị kết công tác SXKD 9 tháng, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2019. TP: Theo giấy mời số 681/GM-VIMCC ngày 04/10/2019. ĐĐ: Hội trường tầng 6.

14h00

- Hội nghị thảo luận, góp ý kiến xây dựng Chiến lược phát triển Công ty đến năm 2025. TP: Ban TV Đảng ủy, Ban Giám đốc, các Trưởng phòng, phó phòng ban Công ty, Giám đốc, Phó giám đốc các nghiệp Công ty con, (phòng HCNS chuẩn bị tài liệu). Chủ trì: Giám đốc Công ty

ĐĐ: Hội trường tầng 6.

 

 

 

 Thứ 5 10/10

9h00

 

 

9h00

 

 

 

10h00

-  Làm việc với Hội đồng GD Quốc phòng an ninh quận Đông. TP: PGĐ Hiệp. ĐĐ: BCH Quân sự quận Đông.

-   Làm việc với bộ phận XD VPĐT về yêu cầu thiết kế, KH công trình ĐĐSX v.v.. TP: Các TP khối sản xuất, phòng KH (TP và bộ phận ĐĐSX). ĐĐ: phòng họp 304.

-    Làm việc với Vụ Dầu khí - Bộ Công Thương. TP: Giám đốc.

 

 

 

 

 Thứ 6 11/10

9h00

- Họp HĐNT cấp cơ sở đề tài: NCĐG thực trạng, đề xuất các giải pháp hợp trang bị và sử dụng TB điện phòng nổ trong các mỏ than Hầm lò. TP: Theo QĐ, phòng KH, TP Điện, CNĐT, (CNĐT mời các CG tham gia thực

hiện đề tài). Chủ trì: PGĐ Hiệp. ĐĐ: Phòng họp 304.

 

 

 Thứ 7 12/10

 

 

 

 

C-Nhật

13/10