Tư vấn mỏ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21

(Từ ngày 20/5/2019 đến ngày 26/5/2019)

 

 Thứ Ngày

Sáng

Nội dung công tác

Chiều

Nội dung công tác

 

 Thứ 2 20/5

8h30

- Họp giao ban. TP: Theo quy định. Chủ trì: Giám đốc. ĐĐ: Phòng họp 304.

14h00

- Kiểm tra tiến độ PA khai thác đổ thải hợp các mỏ vùng Hòn Gai. TP:  PGĐ  Phương,  Anh  Phương

(CNTK), phòng LT, HL, XD, CT, Đ, KTM, KH. ĐĐ: Phòng họp 304.

 Thứ 3 21/5

9h30

- Họp thương thảo về PA tuyến băng tải từ G9 đi cảng Hóa Chất. TP: PGĐ Hiệp, phòng KH, CT. ĐĐ: Công ty Kho vận cảng Cẩm phả.

 

 

 Thứ 4 22/5

7h00

- Đi công tác Quảng Ninh. TP: Giám đốc.

 

 

 

 Thứ 5 23/5

 

 

 

 

 

 Thứ 6 24/5

8h00

- Dự Hội nghị soát, đánh giá tình hình ứng dụng TĐH, THH đáp ứng thời đại CMCN 4.0. TP: Giám đốc, TP Điện. ĐĐ: Văn phòng

Tổng công ty Hóa chất mỏ.

 

 

 Thứ 7 25/5

 

 

 

 

C-Nhật

26/5