Tư vấn mỏ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29

(Từ ngày 15/7/2019 đến ngày 21/7/2019)

 

 Thứ Ngày

Sáng

Nội dung công tác

Chiều

Nội dung công tác

 

 

 

 Thứ 2 15/7

8h30

- Họp Ban Lãnh đạo Công ty. TP: Ban Giám đốc, TP KH, HCNS. ĐĐ: Phòng họp 304.

13h30

 

 

 

14h00

-  Họp kiểm điểm tiến độ lập thiết kế gói thầu 9b NMT Khe Chàm. TP: Giám đốc, PGĐ Hiệp, CNĐA, phòng CT, Đ, XD, KTM, KH. ĐĐ: Phòng họp 304.

-  Làm việc với các phòng ban về ý kiến của đơn vị kiểm toán về TKBVTC mỏ Đông Đá Mài. TP: PGĐ Phương, phòng CT, XD, Đ,

KTM, KH. ĐĐ: Phòng họp 602

 

 

 

 Thứ 3 16/7

7h00

8h30

 

 

 

9h00

-  Đi công tác Quảng Ninh. TP: Giám đốc.

-    Họp xem xét định hướng lập BCNCTKT khu Cánh mỏ than VD. TP: Các phòng TK, phòng KH, CNDA (c/b), mời Ông Đào CG tham dự. Chủ trì: PGĐ Cường.  ĐĐ: Phòng họp 304.

-  Họp kiểm tra tiến độ các DA phòng Lộ thiên đang thực hiện. TP: PGĐ Phương, phòng LT,

ĐCMT, XD, KTM, KH, HL. ĐĐ: Phòng họp 602.

13h30

- Khám sức khỏe nữ CBCNV quan Công ty (đợt cuối). TP: Theo thông báo số 477/TB  - Vimcc. ĐĐ: Nhà A5 Bệnh viện Đại học Y Nội.

 Thứ 4 17/7

 

 

 

 

 

9h00

-  Làm việc với TKV V/v giải quyết những khó khăn vướng mắc về tài chính kế toán 6 tháng đầu năm 2019 của Công ty. TP: Giám đốc, KTTr, TBKS, phòng TCKT. ĐĐ: Phòng họp 304.

-    Làm việc tại XNDV TH&XD. TP: PGĐ

Cường, các TP khác theo TB số 486/VIMCC- KH ngày 08/7/2019.

14h00

- Họp kết công tác Công đoàn

6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. TP: Các UV BCH, các Tổ trưởng công đoàn bộ phận CQCT, CTCĐ các nghiệp, Công ty con. ĐĐ: Phòng họp 304.

 

 Thứ 5 18/7

 

 

 

9h00

 

 Thứ 6 19/7

8h30

- Làm việc tại Công ty CP vấn đầu than

Uông Bí. TP: PGĐ Cường, các TP khác theo TB số 486/VIMCC-KH ngày 08/7/2019.

 

 

 Thứ 7 20/7

 

 

 

 

C-

 Nhật 21/7