Tư vấn mỏ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37

(Từ ngày 09/9/2019 đến ngày 15/9/2019)

 

 Thứ Ngày

Sáng

Nội dung công tác

Chiều

Nội dung công tác

 

 Thứ 2 09/9

8h30

- Họp kiểm điểm SX tháng 8 triển khai nhiệm vụ tháng 9/2019. TP: Theo quy định. Chủ trì: Giám đốc. ĐĐ: Hội trường tầng 6.

 

 

 

 

 

 Thứ 3 10/9

8h30

 

 

 

10h00

-  Họp xem xét chiến lược phát triển Công ty giai đoạn đến 2025. TP: BTV Đảng ủy, Ban Giám đốc, TP KH, HCNS. ĐĐ: Phòng họp 304.

-  Họp Ban chỉ đạo thực hiện đề án tái cấu Công ty. TP: Theo QĐ số 292/QĐ-VIMCC ngày 06/9/2019, bộ phận Pháp chế Công ty.

ĐĐ: Phòng họp 304.

 

 

 

 

 Thứ 4 11/9

9h00

- Làm việc với BQL NMT Khe Chàm gói 9b phần TKBVTC NMT Khe Chàm. TP: PGĐ Hiệp, CNĐA, phòng CT, XD, Đ (thời gian 3 ngày thứ 4, 5, 6). CNĐA chuẩn bị tài liệu 2

HM ĐD&TBA, HT tiếp nhận than NK. ĐĐ: Phòng họp 304.

 

 

 

 Thứ 5 12/9

 

 

 

 

 

 

 Thứ 6 13/9

7h30

- Dự Hội nghị Tổng kết công tác QL KT-CN khối Khoáng sản, Hóa chất Điện lực giai đoạn 2018-2019, phương hướng nhiệm vụ đến năm 2020 của TKV. TP: Giám đốc, PGĐ Phương, Trưởng phòng LT, CT. ĐĐ:

TP Đà Nẵng.

 

 

 Thứ 7 14/9

 

 

 

 

C-Nhật 15/9