Tư vấn mỏ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LỊCH CÔNG TÁCTUẦN 17/9 ĐẾN 23/9/2018          TUẦN 38

 Thứ Ngày

Sáng

Nội dung công tác

Chiều

Nội dung công tác

 Thứ 2 17-9

8h30

- Họp kiểm điểm SXKD tháng 8 nhiệm vụ kế hoạch tháng 9 năm 2018. TP: Theo TB số 368/TB-VIMCC ngày 18/6/2018. ĐĐ: Hội

trường tầng 6.

 Thứ 3 18-9

9h00

- Họp tại Công ty CP chế tạo máy – Vinacomin. TP: Giám đốc, phòng CT.

 Thứ 4 19-9

 Thứ 5 20-9

 Thứ 6 21-9

 Thứ 7 22-9

C-Nhật 23-9