Tư vấn mỏ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 Thứ Ngày

Sáng

Nội dung công tác

Chiều

Nội dung công tác

 Thứ 2 21/01

8h30

- Họp Lãnh đạo Công ty. TP: Ban Giám đốc, TP Kế hoạch, HCNS. ĐĐ: Phòng họp 304.

 Thứ 3 22-01

 Thứ 4 23-01

7h00

- Đi công tác Quảng Ninh. TP: Giám đốc.

 Thứ 5 24-01

9h00

- Hội nghị Tổng kết CT Công đoàn năm 2018, triển khai NV năm 2019. TP: Các UVBCH, Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ Công đoàn quan Công ty, CTCĐ các nghiệp Công ty con.

Mời Giám đốc, BTĐTN dự. ĐĐ: Phòng họp 304.

 Thứ 6 25-01

10h00

- Gặp mặt các CBCNV đã nghỉ chế độ khu vực Nội lân cận. TP: Theo giấy mời. Chủ trì: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty.

ĐĐ: Hội trường tầng 6.

 Thứ 7 26-01

C-Nhật 27-01