Tư vấn mỏ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19/3 ĐẾN 26/3/2018          TUẦN 12

 

 Thứ Ngày

Sáng

Nội dung công tác

Chiều

Nội dung công tác

 

 Thứ 2 19-3

 

 

14h00

- Họp kết luận kiểm toán BCTC năm 2017. TP: Giám đốc, TP TCKT, KH, KT, HCNS KTNB,

mời BKS dự. ĐĐ: Phòng họp 304.

 

 

 

 Thứ 3 20-3

8h30

 

 

 

9h00

-   Họp V/v thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 theo Thông báo số 148/TB-VIMCC. TP: HĐQT, Ban Giám đốc, TP KH, KT, TCKT, HCNS, TKCT. Chủ trì: Chủ tịch HĐQT. ĐĐ: Phòng họp 304.

-   Làm việc với Công ty than Mạo Khê về DA ĐTXDCT "KT HL dưới mức -150 mỏ Mạo Khê". TP: PGĐ Cường, CNDA, HL, XDM, CT, Đ, XD, MB, KTM, KT, KH.

ĐĐ: Phòng họp 602.

 

 

 Thứ 4 21-3

 

 

 

 

 Thứ 5 22-3

 

 

 

 

 Thứ 6 23-3

 

 

 

 

 Thứ 7 24-3

 

 

 

 

C-Nhật

25-3

 

 

 

 

 Thứ 2 26-3

8h30

- Họp giao ban. TP: Theo quy định. Chủ trì: Giám đốc. ĐĐ: Phòng họp 304.