Tư vấn mỏ

XN Thương mại và chuyển giao CN

GIỚI THIỆU

Tên Xí nghiệp:

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP – VINACOMIN – XÍ NGHIỆP THƯƠNG MẠI  VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ.

Tên viết tắt: XÍ NGHIỆP THƯƠNG MẠI VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ.

Tên giao dịch quốc tế:

BRANCH OF VINACOMIN INDUSTRY INVESTMENT CONSULTING JOINT STOCK COMPANY – TECHNOLOGY TRASFER AND TRADING ENTERPISE.

Tên viết tắt: VIMCC-TTE.

Địa chỉ: 565 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (+844).3552.6520            Fax: (+844).3552.5376.

Email:

Đăng ký kinh doanh số: 0500237543-004, Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

Giám đốc: Lê Thị Thanh Bình

Tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty:

Lao động của Công ty: 22 người, trong đó lao động có trình độ đại học cao đẳng trở lên chiếm 100%.

 

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

- Tư vấn đầu tư và xây dựng các công trình mỏ, điện lực, công nghiệp, giao thông, vận tải, bưu chính viễn thông.

-  Khảo sát thiết kế xây dựng công trình công nghiệp mỏ, thiết kế các công trình giao thông.

-  Nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật, quản lý kinh tế và đào tạo chuyển giao công nghệ

-  Tư vấn xuất nhập khẩu thiết bị phụ tùng, nhập khẩu vật tư, thiết bị, phụ tùng phục vụ cho ngành mỏ và các ngành công nghiệp khác.

 Xí nghiệp thương mại và chuyển giao công nghệ là chi nhánh của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (đơn vị thành viên) thuộc Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, kế thừa và phát huy 46 năm phát triển và trưởng thành của công ty, với lực lượng cán bộ có bề dày kinh nghiệm nghiên cứu thiết kế và tư vấn chuyển giao công nghệ, Xí nghiệp đã và đang chiếm lĩnh vị trí hàng đầu về công tác tư vấn và chuyển giao công nghệ ngành mỏ tại Việt Nam. Trong những năm tới, Xí nghiệp chủ trương tích cực mở rộng và hợp tác quốc tế, xây dựng uy tín thương hiệu đảm bảo cho sự phát triển bền vững và lâu dài.