Điều Lệ Công Ty

Điều Lệ Công Ty

Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin thông báo sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty
Nội dung thay đổi xin xem chi tiết file đính kèm: TB thay doi ĐKKD da ky.pdf , NQ số 05.18 .PDF