Hội đồng quản trị-BKS

Hội đồng quản trị-BKS

Dự thảo quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - vinacomin xin công bố Dự thảo quy chế nội bộ về Quản trị Công ty năm 2018.

Nội dung chi tiết mời xem tại đâyQuy che noi bo ve quan tri cong ty.pdf