Hội đồng quản trị-BKS

Hội đồng quản trị-BKS

Công bố thông tin

Về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin - Xí nghiệp Thương mại và chuyển giao công nghệ

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin xin trân trọng công bố Quyết định chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin - Xí nghiệp Thương mại và chuyển giao công nghệ theo Quyết định số 201/QĐ-VIMCC ngày 11 tháng 6 năm 2021
Chi tiết xin vui lòng xem tại đây: CV so 201QĐ-VIMCC.PDF