Hội đồng quản trị-BKS

Hội đồng quản trị-BKS

Quy chế hoạt động HĐQT

Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (VIMCC) xin công bố Quy chế hoạt động HĐQT như sau:

Chi tiết xin vui lòng đọc file đính kèm: 6.Quy chế hoạt động HĐQT.PDF