Hội đồng quản trị-BKS

Hội đồng quản trị-BKS

Thông báo: về việc "Cung cấp thông tin"của Phó giám đốc Công ty

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (TVM) xin trân trọng thông báo về việc Cung cấp thông tin của Phó Giám đốc Công ty như sau.

Chi tiết xin vui lòng đọc tại đây:BAN CUNG CAP THONG TIN_CONG BO_UBAN.pdf