TÀI LIỆU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN

TÀI LIỆU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN

Chương trình Đại hội cổ đông năm 2014

Vui lòng đọc file đính kèm tại đây: 2. Chuong trinh Dai hoi 15.4.2014 _XB_.pdf