TÀI LIỆU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN

TÀI LIỆU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN

Thông báo

Đăng ký tham dự ĐHCĐ năm 2018

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hộ đồng cổ đông năm 2018.
Chi tiết xin đọc file đính kèm: ĐKTD ĐHCĐ 2018