Thông tin cổ phiếu

Thông tin cổ phiếu

Công bố thông tin

Về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin - Xí nghiệp Thương mại và chuyển giao công nghệ

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin xin trân trọng công bố Quyết định chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin - Xí nghiệp Thương mại và chuyển giao công nghệ theo Quyết định số 201/QĐ-VIMCC ngày 11 tháng 6 năm 2021
Chi tiết xin vui lòng xem tại đây: CV so 201QĐ-VIMCC.PDF