Thông tin tài chính

Thông tin tài chính

Công bố thông tin 24h

Ký Hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 số 89/2017/HĐKT-BDO ngày 29/06/2017 giữa Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin với Công ty TNHH Kiểm toán BDO.