Tư vấn mỏ

Sản xuất - Kinh doanh

Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp Công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp -Vinacomin xin công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp - Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 16 của Công ty như sau:

   Chi tiết vui lòng đọc file dưới đây:
1. Công bố thông tin thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.PDF
2. Giấy xác nhận vv thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.pdf