Tư vấn mỏ

Đoàn thanh niên

“TRAO TẶNG MÁY TÍNH VÌ TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG”

Sáng ngày 12 tháng 9 năm 2017 tại Trung tâm GDTX Kim Thành đã diễn ra lễ “ trao tặng máy tính vì tương lai tươi sáng” giữa Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin và Trung tâm GDTX Kim Thành


Tham dự Lễ trao tặng máy tính về phía Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin có đồng chí Nguyễn Chí Bảo – Chủ tịch Công đoàn Công ty, đồng chí Tô Thị Mỹ Bình – Trưởng ban Nữ công Công ty, đồng chí Nguyễn Tiến Thành- Bí thư ĐTNCS HCM và các đồng chí trong BCH Đoàn TNCSHCM. Về phía Trung tâm GDTX Kim Thành có Thầy Nguyễn Văn Công – Giám đốc Trung tâm cùng các thầy cô đại diện cho các đoàn thể của Trung tâm, Hội phụ huynh học sinh, các em học sinh các khối lớp về dự đông đủ.

Trong đời sống xã hội, giáo dục và đào tạo là lĩnh vực có vai trò quan trọng đối với mọi quốc gia, dân tộc ở mọi thời đại. Giáo dục góp phần nâng cao dân trí, giáo dục còn góp phần xây dựng đội ngũ lao động có trình độ cao làm giàu của cải vật chất cho xã hội. Xuất phát từ việc nhận thức rõ các vai trò quan trọng trên của giáo dục –đào tạo, trong nhiều năm qua bên cạnh việc tích cực hăng hái thi đua lao động sản xuất để nâng cao năng suất lao động của ngành, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế đất nước, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiêp – Vinacomin luôn dành cho giáo dục một sự quan tâm thích đáng. Để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, hằng năm Công ty đã tổ chức nhiều chương trình trao tặng máy tính cho các đơn vị trường học có khó khăn về cơ sở vật chất.