Tư vấn mỏ

Đoàn thanh niên

Trao tặng máy tính cho UBND phường Phú Lương quận Hà Đông

Thực hiện Kế hoạch số 44-KH/ĐTN ngày 21/10/2016 của BCH Quận đoàn Hà Đông về việc tổ chức thực hiện chương trình “Tình nguyện mùa đông – Xuân tình nguyện 2017”; Nhằm xây dựng “Công trình Thanh niên” thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017 – 2022; Hưởng ứng phong trào “Thanh niên chung tay thực hiện cải cách hành chính”… Được sự nhất trí của Đảng ủy Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp, đoàn thanh niên Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin đã tổ chức trao tặng máy tính và tặng quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn