Tư vấn mỏ

Sản xuất - Kinh doanh

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2021

Ngày 16/4, Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I và nhiệm vụ kế hoạch Quý II năm 2021

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, đồng chí Lê Văn Duẩn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty, cùng các đồng chí lãnh đạo Công ty, lãnh đạo các phòng ban, Xí nghiệp…

Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021, ngay từ đầu năm, Công ty  cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin đã tập trung chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch theo tiến độ, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong TKV thực hiện kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2021. Đồng thời, triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19. Tuy nhiên do các vấn đề khách quan và chủ quan  đã ít nhiều ảnh hưởng tới kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2021: tổng doanh thu đạt 13.243,58 tỷ đồng, đạt 7% kế hoạch năm; lợi nhuận đạt 5,74tr đồng, đạt 0,3% kế hoạch năm.

Kế hoạch quý II/2021, Công ty đề ra mục tiêu doanh thu đạt trên 35 tỷ đồng, tạo thêm việc làm ổn định cho người lao động. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình công việc, đề tài, nghiên cứu khoa học đáp ứng được tiến độ của hợp đồng đã ký kết cũng như các yêu cầu của chủ đầu tư.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐQT Công ty Nguyễn Trọng Hùng và Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Lê Văn Duẩn ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của các đơn vị, cá nhân trong Công ty đã thực hiện kế hoạch quý I/2021 trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và diễn biến bất thường của thị trường. Về kế hoạch, nhiệm vụ quý II/2021, trên cơ sở kế hoạch SXKD Giám đốc Công ty Lê Văn Duẩn yêu cầu các phòng ban, Xí nghiệp tập trung cho sản xuất, đáp ứng tốt nhất công tác tư vấn thiết kết cho các đơn vị trong TKV và khách hàng ngoài ngành, phấn đấu 6 tháng đầu năm các chỉ tiêu chủ yếu đạt trên 50% kế hoạch năm; thực hành tiết kiệm chi phí, tăng cường kiểm tra giám sát thực hiện quy trình sản xuất, đảm bảo chất lượng, tiến độ sản phẩm, đảm bảo an toàn lao động, môi trường, nâng cao hiệu quả SXKD, thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD quý II và 6 tháng đầu năm 2021.

PV