Tư vấn mỏ

Sản xuất - Kinh doanh

Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin: Đoàn kết - Hiệu quả - Phát triển phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024

Chiều ngày 11/1, Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2023 và Hội nghị người lao động năm 2024.

Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn các Ban chuyên môn Tập đoàn; lãnh đạo Công ty và hơn 100 đại biểu, đại diện cho CNLĐ toàn Công ty.

Năm 2023 các quy hoạch ngành liên quan như Quy hoạch tổng thể Năng lượng quốc gia, Quy hoạch Khoáng sản được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Tập đoàn) và các đơn vị chủ đầu tư có căn cứ để triển khai công tác chuẩn bị và thực hiện đầu tư các dự án than, khoáng sản, Công ty có thêm nhiều việc làm;  Một số Công ty khai thác than hầm lò đã triển khai lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng các công trình đường lò trong quá trình duy trì công suất mỏ, Công ty đã ký được hợp đồng với với một số đơn vị, đảm bảo công việc cho một số phòng thiết kế;  Năng lực và kinh nghiệm của Công ty có khả năng tham gia gần như tất cả các gói thầu cung cấp dịch vụ Tư vấn thiết kế của các đơn vị trong Tập đoàn đây là thế mạnh của Công ty trong lĩnh vực này;  Công ty tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi của các cấp Lãnh đạo và các Ban chuyên môn Tập đoàn, bằng việc tổ chức các cuộc họp tháo gỡ khó khăn cho khối tư vấn trong Tập đoàn;  Công ty cũng nhận được sự chia sẻ, phối hợp của các đơn vị trong Tập đoàn, các đơn vị thuộc Tổng Công ty Đông Bắc và các đơn vị, bạn hàng khác; Tập thể lãnh đạo và CBCNV đã đoàn kết, chia sẻ với những khó khăn của Công ty, quyết tâm hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 trong điều kiện nhiều khó khăn, thách thức, song Công ty đã phát huy tinh thần đoàn kết, “Kỷ luật và Đồng tâm”, thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, việc làm của người lao động ổn định, tiền lương và lợi nhuận vượt kế hoạch. Doanh thu toàn Công ty năm 2023 đạt 160,7 tỷ đồng, bằng 110,8% so với kế hoạch; Giá trị sản xuất đạt 117,0 tỷ đồng, bằng 127,9% so với kế hoạch; Lợi nhuận đạt 2,5 tỷ đồng, bằng 166,7% so với kế hoạch; Thu nhập bình quân đạt 17,9 triệu đồng/người/tháng.


Năm 2023, được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của TKV và các bộ, ngành, sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Công ty cùng cố gắng nỗ lực của các CBNV Công ty đã khắc phục nhiều khó khăn để hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh. Cùng với đó, Công ty đã tích cực thực hiện các dịch vụ tư vấn thiết kế, kinh doanh thương mại, xây dựng, thực hiện việc lập, hoàn thiện các Quy hoạch, chiến lược, phương án, dự án và thiết kế các công trình mỏ than, nhà máy tuyển than, tuyến băng tải của Tập đoàn, các công ty con, các đơn vị trực thuộc Tập đoàn cũng như các đơn vị ngoài ngành than. Công ty đã chủ động bố trí nhân lực và triển khai giải quyết dứt điểm các công việc quan trọng để đáp ứng về tiến độ và chất lượng các dự án, thiết kế trong giai đoạn chuẩn bị và thực hiện đầu tư của các đơn vị.

Tại hội nghị, Công ty đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm cán bộ quản lý năm 2023, bầu đại biểu dự Hội nghị người lao động cấp Tập đoàn năm 2024.


Nhân dịp này, Công ty đã công bố các quyết định và trao thưởng bằng khen của Uỷ ban QLVNN tại doanh nghiệp và Công đoàn TKV cho các tập thể, cá nhân xuất sắc; Công ty trao giấy khen và khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc, hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023.


Năm 2023, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBCNV, Công ty đã khắc phục nhiều khó khăn để hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh. Sang năm 2024, là năm vẫn còn nhiều thử thách và khó khăn, Công ty tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm và nỗ lực hơn nữa để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được Tập đoàn giao với mục tiêu “ ĐOÀN KẾT - HIỆU QUẢ - PHÁT TRIỂN”.
PV.