Tư vấn mỏ

Sản xuất - Kinh doanh

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Ngày 19/7/2018, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin đã tổ chức trọng thể hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Khuất Mạnh Thắng – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Than và khoáng sản Việt Nam, đồng chí Nguyễn Trọng Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, đồng chí Lê Văn Duẩn –Giám đốc công ty. Các đồng chí trong Ban Giám đốc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Nữ công Công ty… và các cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2018.

      

 Tại hội nghị, PGĐ Nguyễn Việt Cường đã báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Theo đó, kết quả SXKD 6 tháng đầu năm của Công ty được đánh giá: Nộp ngân sách 10,38 tỷ đồng  bằng 46,3 % so với cùng kỳ năm 2017. Doanh thu 104,17tỷ đồng bằng 53,0% so với cùng kỳ năm 2017; Giá trị sản xuất 37,01tỷ đồng bằng 104,5 % so với cùng kỳ năm 2017; Lợi nhuận 371,26 tr.đ bằng 4.409,3 % so với cùng kỳ năm 2017; Thu nhập b/q  6.655 tr.đ/thg.người.

Để hoàn thành nhiệm vụ và các chương trình sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2018 trong điều kiện còn nhiều khó khăn, Ban lãnh đạo Công ty đã đưa ra những giải pháp tổ chức thực hiện và nhiệm vụ cụ thể như: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh tìm kiếm việc làm, ký kết hợp đồng và nghiệm thu thanh toán; nâng cao chất lượng tư vấn thiết kế; nâng cao hoạt động tài chính kế toán; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học công nghệ; đẩy mạnh công tác kinh doanh thương mại, khoan thăm dò và tháo nước trong lò; phát huy vai trò công tác giám sát tác giả và giám sát thi công.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Khuất Mạnh Thắng ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành của Ban lãnh đạo cùng sự phấn đấu của toàn thể CBCNV Công ty đã vượt qua mọi khó khăn đảm bảo đủ việc làm và thu nhập ổn định cho CBCNV. Đồng chí cũng yêu cầu toàn thể CBCNV tập trung tháo gỡ các khó khăn, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Bên cạnh đó đồng chí cũng nhấn mạnh Tập đoàn sẽ tiếp tục có các giải pháp điều hành linh hoạt, rà soát kế hoạch đầu tư nhằm tháo gỡ khó khăn cho Công ty.

  

Nhân dịp này, Hội đồng Thi đua khen thưởng Công ty đã công bố các quyết định khen thưởng của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cho cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

PV.