Tư vấn mỏ

Sản xuất - Kinh doanh

Hội nghị sơ kết công tác sản xuất kinh doanh quý III và triển khai nhiệm vụ kế hoạch quý IV năm 2018

Sáng nay,ngày 4/10/2018, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin đã tổ chức trọng thể hội nghị sơ kết công tác sơ kết công tác sản xuất kinh doanh quý III , triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2018.

Dự  và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, đồng chí Lê Văn Duẩn –Giám đốc công ty. Các đồng chí trong Ban Giám đốc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Nữ công Công ty và các chủ nhiệm đề án.

 Tại hội nghị, PGĐ Nguyễn Việt Cường đã báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD quý III năm 2018, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2018. Báo cáo nêu rõ tình hình hoạt động sxkd quý III năm 2018 của Công ty được thể hiện qua 1 số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Trong 9 tháng đầu năm 2018 toàn Công ty đã nghiệm thu được 124.404 tr.đồng, bằng 42,3% giá trị thực hiện 9 tháng đầu năm 2017 (293.886 tr.đồng) và 53,2% KHPHKD năm (234.000 tr.đồng).

Trong đó:

+ Tư vấn thiết kế: 44.019 tr.đồng, bằng 85,7% doanh thu cùng kỳ năm 2017 (51.358 tr.đồng) và bằng 43,2% kế hoạch năm 2018 (102.000 tr.đồng);

+ Dịch vụ tổng hợp và xây dựng: 80.386 tr.đồng, bằng 33,1% doanh thu cùng kỳ năm 2017 (242.528 tr.đồng) và bằng 60,9% kế hoạch năm (132.000 tr.đồng);

Để hoàn thành nhiệm vụ và các chương trình sản xuất kinh doanh quý  IV năm 2018 trong điều kiện còn nhiều khó khăn, Ban lãnh đạo Công ty đã đưa ra những giải pháp tổ chức thực hiện và nhiệm vụ cụ thể như: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh tìm kiếm việc làm, ký kết hợp đồng và nghiệm thu thanh toán; nâng cao chất lượng tư vấn thiết kế; nâng cao hoạt động tài chính kế toán; đẩy mạnh công tác nghiên cứu đề tài khoa học công nghệ; đẩy mạnh công tác kinh doanh thương mại, khoan thăm dò và tháo nước trong lò; phát huy vai trò công tác giám sát tác giả và giám sát thi công.

Ông Nguyễn Trọng Hùng – chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu

 Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch hội đồng quản trị  Công ty Ông Nguyễn Trọng Hùng  ghi nhận sự nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành của Ban lãnh đạo Công ty đã cố gắng vượt qua mọi khó khăn đảm bảo đủ việc làm và thu nhập ổn định hơn cho CBCNV trong thời gian tới. Đồng chí cũng yêu cầu toàn thể CBCNV tập trung tháo gỡ các khó khăn, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Ngoài ra, hội nghị còn nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của các đồng chí Trần Duy Học trưởng phòng Kỹ Thuật, đồng chí Khúc Đình Thọ trưởng phòng Xây dựng và đồng chí Nguyễn Chí Bảo chủ tịch  Công đoàn Công ty.

  Theo PV