Tư vấn mỏ

Sản xuất - Kinh doanh

Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Hội nghị Người lao động năm 2022

Sáng ngày 11/01/2022, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2021 và Hội nghị Người lao động (NLĐ) năm 2022.

Hội nghị vinh dự đón tiếp các đại biểu đại diện Lãnh đạo, Ban ngành của Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch và Nghị quyết Hội nghị NLĐ năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện thỏa ước lao động tập thể, thực hiện quy chế dân chủ và báo cáo kết quả Hội nghị NLĐ năm 2022 tại các phòng ban, đơn vị trực thuộc; bầu Ban Thanh tra nhân dân và lấy phiếu tín nhiệm Ban Giám đốc, kế toán trưởng; trả lời các kiến nghị của NLĐ và phát động thi đua năm 2022. Hội nghị cũng nghe một số tham luận giải pháp hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2021, Ban Giám đốc và Ban thường vụ Công đoàn Công ty đã phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo, động viên CBCNV ra sức phấn đấu, từng bước tháo gỡ khó khăn; khai thác hiệu quả các ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả trong quản lý, điều hành và SXKD. Các hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động Công đoàn được giữ vững bằng cách duy trì tổ chức các phong trào thi đua; tư tưởng, việc làm của người lao động ổn định, môi trường làm việc an toàn, đời sống được cải thiện.

Công ty đã hoàn thành đạt các chỉ tiêu Nghị quyết NLĐ đề ra. Trong đó Nộp ngân sách: 12,6 tỷ đồng.- Doanh thu: 181,857 tỷ đồng đạt 105,2% kế hoạch PHKD năm (173 tỷ đồng). - Giá trị sản xuất: 105,655 tỷ đồng đạt 109,8% kế hoạch PHKD năm 2021 (96,182 tỷ đồng): - Lao động tiền lương: Lương bình quân năm 2021: 11,534 triệu đồng/người-tháng, đạt 107,1% so với kế hoạch PHKD năm 2021 và tăng 18% so với năm 2020. - Lợi nhuận: năm 2021 là 2,10 tỷ đồng đạt 105, % kế hoạch PHKD năm 2021 (2 tỷ). - Về tài chính: Công ty bảo toàn và phát triển được vốn; Kiểm soát được mức vay ngắn hạn và các chỉ tiêu tài chính theo phê duyệt của Tập đoàn (dư vay ngắn hạn tại 31/12/2021 là 17,497/24 tỷ đồng; khả năng thanh toán nợ đến hạn 1,2/1,1; hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 5,8/6,4 lần).

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Phan Xuân Thủy – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã thông tin chung về tình hình hoạt động của TKV. Về hoạt động SXKD của Công ty dù đã gặp không ít khó khăn do tình hình dịch bệnh cũng như các vấn đề khách quan hay chủ quan nhưng đã hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch đạt ra; đảm bảo đời sống thu nhập của CBCNV; góp phần vào kết quả hoạt động chung của toàn TKV. Thay mặt lãnh đạo TKV, ông biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty. Năm 2022 là năm đan xen thời cơ và thách thức, ông bày tỏ tin tưởng Công ty sẽ "thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả", với nhiều gợi ý định hướng cho Công ty đó là: tập trung nguồn lực, hoàn thiện cơ chế, trong đó tiếp tục khắc phục tồn tại, cải thiện vị trí thi đua; thực hiện chủ đề năm "chuyển đổi số" với việc nâng cao ứng dụng công nghệ vào quản lý điều hành, chú trọng đảm bảo an toàn thông tin; tiếp tục cải thiện điều kiện làm việc, bố trí nguồn lực hợp lý, trang bị công cụ dụng cụ, cải thiện thu nhập cho CBCNV...

Thay mặt lãnh đạo Công ty, ông Nguyễn Trọng Hùng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, định hướng của Lãnh đạo TKV và các đại biểu tham dự. Cảm ơn sự hỗ trợ, hợp tác của các bên liên quan để Công ty có kết quả tốt trong năm 2021.

Năm 2022, bên cạnh mục tiêu chung của toàn Tập đoàn, Công ty cần đoàn kết, quyết tâm và nỗ lực hơn nữa để phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh với phương châm “An toàn - Phát triển - Hiệu quả”. Bảo đảm việc làm, đời sống của người lao động; thu nhập người lao động duy trì ổn định so với năm 2021... Bên cạnh đó, ông yêu cầu mỗi CBCNV phải tăng cường nâng cao kiến thức chuyên môn; thay đổi nhận thức, tư tưởng trong làm việc; tổ chức công đoàn cần sâu sát, tích cực, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của CNVC-LĐ trong toàn Công ty.

Sau một buổi làm việc tích cực, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị Tổng kết hoạt động SXKD năm 2021 và Hội nghị Đại biểu NLĐ năm 2022 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghị Đại biểu NLĐ 2022 và phát động thi đua năm 2022; đồng thời khen thưởng vinh danh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các mặt công tác năm 2021.

PV.