Tư vấn mỏ

Sản xuất - Kinh doanh

Hội thảo lần I “Xây dựng Chiến lược phát triển Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Sáng ngày 17/5/2022 tại Hội trường tầng 2, trụ sở Tập đoàn đã diễn ra Hội thảo lần I “Xây dựng Chiến lược phát triển Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn – Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng Chiến lược TKV.

Đến và tham dự Hội nghị còn có các thành viên trong Ban chỉ đạo xây dựng Chiến lược; Trưởng các ban, Trưởng ban –Thành viên Ban QLV; Đại diện các Tổng công ty, đơn vị tư vấn và các chuyên gia.

Chiến lược phát triển bền vững Tập đoàn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã hết giai đoạn thực hiện. Để có căn cứ, định hướng phát triển bền vững Tập đoàn trong giai đoạn mới phù hợp với đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, điều lệ hoạt động của Tập đoàn. Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã chỉ đạo  Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin xây dựng “Chiến lược phát triển Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Chiến lược này được lập dựa trên các căn cứ pháp luật như: các nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước; các luật và văn bản dưới luật, các chiến lược và Quy hoạch có liên quan,…

Phát triển Tập đoàn TKV nhanh và bền vững với ngành nghề chính là khai thác, chế biến than – khoáng sản, luyện kim, sản xuất điện và LVNCN, đảm bảo phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm (2021-2030); hài hòa với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương có nguồn tài nguyên khoáng sản và có hoạt động SXKD của TKV. Phát triển này nhằm duy trì vai trò quan trọng của TKV là đơn vị chủ đạo trong sản xuất và cung ứng than, khai thác và chế biến một số loại khoáng sản boxít, đồng chì, kẽm…sản xuất và cung ứng VLNCN. Đảm bảo việc khai thác, chế biến và sử dụng than – khoáng sản với công nghệ tiên tiến, sử dụng tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải khí thải nhà kính; thân thiện với môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, có hiệu quả kinh tế xã hội.

 Phát triển TKV đa sở hữu với sở hữu nhà nước chi phối, sản xuất và kinh doanh dựa trên nền tảng ngành nghề chính của Tập đoàn, đa dạng hóa thị trường; tạo ra chuỗi giá trị sản phẩm gia tăng có hiệu quả dựa trên nền tảng ngành công nghiệp mỏ; phát triển động bộ cả chiều rộng và chiều sâu giữa ngành nghề chính và các ngành nghề phụ trợ. Đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu TKV với mô hình kinh doanh và tổ chức quản lý hiện đại và chuyên môn hóa cao, gọn nhẹ và hiệu quả, âng cao năng lực cạnh tranh; đảm bảo hài hòa lợi ích giữa chủ sở hữu và người lao động. Phát triển SXKD gắn với mục tiêu phát triển con người, xây dựng đội ngũ thợ mỏ và lực lượng lao động chuyên nghiệp có trình độ chuyên môn và kỹ thuật cao, có tinh thần trách nhiệm, kỷ luật và đồng tâm; đảm bảo đời sống và quyền lợi người lao động, khuyến khích tạo điệu kiện cho người lao động hát triển kiến thức, kỹ năng và tư duy sáng tạo. Gắn kết hào hòa mối quan hệ giữa thực hiện nhiệm vụ chính trị, xã hội đồng bộ và phù hợp với vai trò, năng lực và lĩnh vực hoạt động của TKV.

PV.