Tư vấn mỏ

Sản xuất - Kinh doanh

Hội thảo trực tuyến về đề xuất nội dung “Chiến lược phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045”

Sáng ngày 03/6/2021 tại trụ sở Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã diễn ra Hội thảo trực tuyến về nội dung đề xuất “Chiến lược phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045”.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Minh Chuẩn – Chủ tịch HĐTV TKV, đồng chí Đặng Thanh Hải – Tổng giám đốc TKV cùng các đồng chí trong Hội đồng thành viên, Ban lãnh đạo điều hành, đại diện các Ban thuộc TKV, các đồng chí lãnh đạo và các cán bộ liên quan đại diện thuộc các đơn vị.

Về phía công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin có đồng chí Lê Văn Duẩn – Giám đốc Công ty, đồng chí Nguyễn Việt Cường – Phó Giám đốc Công ty phụ trách dự án và cán bộ liên quan tham dự Hội nghị.

Chiến lược phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 được xây dựng trên cơ sở các Nghị quyết và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam. Bên cạnh đó việc xây dựng đề án Chiến lược phát triển ngành than còn là chiến lược quan trọng trong việc tích hợp vào Quy hoạch tổng thể năng lượng quốc qia gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ công thương chủ trì.

Chiến lược phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 là tầm nhìn bao trùm, thể hiện được vai trò của Tập đoàn than và khoáng sản Việt Nam. Việc xây dựng Chiến lược phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 để phục vụ cho mô hình và tổ chức hệ thống cung cầu than của Việt Nam.

Nhận định được mục đích và vai trò của Chiến lược, được sự phân công và chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin đã xây dựng và đề xuất nội dung “ Chiến lược phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045”  với các nội dung chủ yếu là: Cơ sở pháp lý, phạm vi lập chiến lược; Thực trạng ngành than; Phân tích môi trường SXKD than; Đề xuất nội dung chiến lược; Giải pháp và tổ chức thực hiện.

Với các nội dung đề xuất trên đã nhận được đông đảo các ý kiến đóng góp của lãnh đạo, lãnh đạo Hội đồng thành viên, các chuyên gia, các ban TKV. Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin tiếp thu các ý kiến để luận giải, bổ xung và hoàn thiện Chiến lược báo cáo Tập đoàn trong các Hội nghị tiếp theo.

PV.