Tư vấn mỏ

Sản xuất - Kinh doanh

Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới năm 2019

Lãnh đạo Tập đoàn vừa ký công văn gửi các công ty con, đơn vị trực thuộc về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới năm 2019.

(Ảnh minh họa)

Để hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2019 với chủ đề “Ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta”, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2019 và Ngày Đại đương thế giới 08 tháng 6 năm 2019 với chủ đề “Giới và Đại dương”, Tập đoàn đề nghị các đơn vị phát động, tuyên truyền, tổ chức các hoạt động “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam”, “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới năm 2019 trong đơn vị và trên địa bàn trong thời gian đến hết tháng 7/2019.

Theo đó, các đơn vị chủ động lập và thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ biển và Hải đảo Việt Nam; hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2019 và Tháng hành động vì môi trường; hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2019 bằng nhiều hình thức theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, chú trọng vào các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa và ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cán bộ CNVC và cộng đồng; thực hiện các công trình cụ thể, phù hợp, đúng mục đích, có ý nghĩa.

Tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao ý thức cho cán bộ CNVC về Tháng hành động vì môi trường thông qua các hình thức: hội thảo, tọa đàm, các buổi giao ban nhật lệnh sản xuất, phát thanh trên phương tiện truyền thanh của đơn vị; treo băng rôn, pano áp phích, khẩu hiệu dọc tuyến đường chính của đơn vị, các khu tập trung đông công nhân, văn phòng, các công trường, phân xưởng nhằm nhắc nhở các cá nhân, tập thể và cộng đồng thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Tập trung triển khai phong trào “Chống rác thải nhựa” với sự tham gia của đông đảo cán bộ công nhân viên và người lao động; thu gom chất thải nhựa và thuê xử lý đảm bảo quy định; ra quân phát động tuyên truyền, làm vệ sinh môi trường, thu gom chất thải, rác thải, khơi thông cống rãnh, nạo vét mương suối thoát nước; tuyên truyền tập huấn phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức, nhận thức cho cán bộ, công nhân viên, người lao động về sản xuất và tiêu dùng bền vững, về quản lý chất thải và phế liệu, khuyến khích người lao động sử dụng cắt giảm tối đa sử dụng các sản phẩm nhựa và túi nilon, từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.

Song song đó, các đơn vị triển khai thực hiện và tăng cường kiểm soát việc phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý các loại chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt đảm bảo theo quy định; tập trung xử lý, kiểm soát và giám sát khí thải phát sinh trong hoạt động sản xuất; kiểm tra, đánh giá các nguy cơ, rủi ro về ô nhiễm môi trường, xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố, khắc phục sự cố môi trường, giải quyết triệt để, dứt điểm các vấn đề ô nhiễm môi trường phát sinh trong sản xuất. Thực hiện tốt việc trồng cây cải tạo phục hồi môi trường các bãi thải, khai trường đã ngừng hoạt động và các khu vực đất trống để hạn chế rửa trôi đất đá; thường xuyên nạo vét, khơi thông sông suối và hệ thống thoát nước; kiểm soát và thực hiện các biện pháp giảm thiểu bụi trong các khâu sản xuất, đặc biệt là hoạt động vận chuyển; thu dọn vật liệu rơi vãi và vệ sinh trên các tuyến đường vận chuyển, các tuyến đường đi qua dân cư; ra quân tu sửa các công trình cấp nước, thoát nước; vận động, tuyên truyền cán bộ công nhân viên tham gia dọn dẹp vệ sinh tại hộ gia đình nơi xóm phố, địa bàn công cộng…

Đồng thời, rà soát, hoàn thiện các thủ tục pháp lý về bảo vệ môi trường theo quy định, quán triệt và chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các quy định pháp luật về bảo vệ tài nguyên, môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; tăng cường quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên khoáng sản tại cá đơn vị đã được TKV và Nhà nước giao.

Theo: VInacomin.vn