Tư vấn mỏ

Sản xuất - Kinh doanh

Làm việc trực tuyến với Công ty RIT Automation (Nga)

Chiều ngày 19/5, tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin đã tổ chức buổi làm việc trực tuyến với Công ty RIT Automation về việc giới thiệu các sản phẩm phầm mềm phục vụ thiết kế mỏ.

Ông Đào Ngọc Hiệp - Phó Giám đốc Công ty chủ trì buổi làm việc.

Công ty RIT Automation là đơn vị tích hợp và phát triển của Liên bang Nga, chuyên cung cấp các giải pháp công nghệ cao nhằm tự động hóa các hoạt động của các doanh nghiệp khai khoáng từ năm 2011.

Trong khuôn khổ buổi làm việc trực tuyến, các bên đã trao đổi thông tin liên quan đến việc hợp tác sản xuất kinh doanh của hai Công ty.

Buổi làm việc đã diễn ra trên tinh thần cởi mở, chia sẻ, cảm thông trước những hạn chế bất khả kháng bởi dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, trên cơ sở đó tập trung thảo luận một số nội dung như: Giải pháp công nghệ cao nhằm tự động hóa các hoạt động của các doanh nghiệp khai khoáng; Hệ thống quản lý hoạt động khoan tự động hóa.. Việc tổ chức buổi làm việc trực tuyến giữa Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin và RIT Automation góp phần hoạch định chương trình, kế hoạch hợp tác trong thời gian tới đạt hiệu quả cao giữa hai Công ty, các bên đều đánh giá, thống nhất được tất cả các mục tiêu ban đầu đề ra.

PV.