Tư vấn mỏ

Sản xuất - Kinh doanh

Làm việc với Vụ Dầu khí và than về Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 - QUY HOẠCH PHÂN NGÀNH THANDự án “QUY HOẠCH PHÂN NGÀNH THAN” mà Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin được Tập đoàn công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam chỉ đạo thực hiện đã và đang khẩn trương hoàn thành dự thảo các nội dung quy hoạch phân ngành than liên quan TKV để tích hợp vào Quy hoạch tổng năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Buổi làm việc sáng ngày 14/9, tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin dưới sự chỉ đạo của ông Trịnh Đức Duy - Phó Vụ trưởng vụ Dầu khí và than nhằm thực hiện đúng nội dung các chương, mục liên quan theo nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể năng lượng đã được phê duyệt cũng như triển khai các công việc đáp ứng nội dung, mục tiêu và tiến độ Dự án.


Sau 2 giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc các cán bộ tham dự thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến trí tuệ, xác đáng vào báo cáo, dự án giúp cho buổi làm việc đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

PV.