Tư vấn mỏ

Sản xuất - Kinh doanh

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HOÀN THIỆN HỆ THỐNG CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TRONG KHAI THÁC THAN

Ngày 26/7/2018, tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ Công nghiệp – Vinacomin đã họp báo cáo tổng kết công trình“Nghiên cứu xây dựng hoàn thiện hệ thống các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ trong khai thác than”.

Chủ trì cuộc họp do Ông  Nguyễn  Đình Thịnh – Phó tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, tham gia cuộc họp về phía TKV có đại diện các ban KCM, TN, KH; Về phía Công ty có Ông Nguyễn Việt Cường- Phó Giám đốc công ty, ông Lê Đức Phương chủ nhiệm công trình và  các cán bộ có liên quan.

Công trình “Nghiên cứu xây dựng hoàn thiện hệ thống các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ trong khai thác Than” do Ông  Lê Đức Phương làm chủ nhiệm. Công trình  “Nghiên cứu xây dựng hoàn thiện hệ thống các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ trong khai thác Than” là vấn đề có tính đặc thù cao, với sự tích hợp của nhiều chuyên ngành, từ thăm dò, khoan nổ mìn, đất đá, khai thác than, vận tải, đổ thải, thoát nước, cung cấp điện, sang tuyển, vv…

Để quản lý tốt công tác kỹ thuật công nghệ khai thác than, đòi hỏi phải có hệ thống các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ.

Với mục tiêu tăng năng suất lao động, hợp lý hóa sản xuất, giảm giá thành khai thác than, giảm mức độ nặng nhọc, nâng cao mức an toàn trong công tác mỏ, theo xu thế phát triển, các công đoạn dây chuyền công nghệ mỏ luôn được đổi mới, theo hướng hiện đại hóa về thiết bị, hoàn thiện về công nghệ cũng như mô hình quản lý, tổ chức sản xuất.

Trong những năm qua, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã xây dựng các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ khai thác than để phục vụ cho công tác quản lý; đồng thời trên cơ sở tính toán và giao kế hoạch chi phí các đơn vị. Tuy nhiên, các chỉ tiêu công nghệ này chưa được chuẩn hóa một cách có cơ sở khoa học.

Mục tiêu là hoàn thiện được hệ thống các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ chủ yếu trong  khai thác than một cách có cơ sở khoa học nhằm phục vụ công tác lập kế hoạch; giao và quản lý; tổ chức thực hiện và thống kê, giám sát các chỉ tiêu công nghệ trong TKV.

Sau khi nghe chủ nhiệm và các cán bộ chuyên môn báo cáo kết quả nghiên cứu, các chuyên gia đại diện cho các ban KCM, TN và KH đóng góp ý kiến, Phó tổng Giám đốc Nguyễn Đình Thịnh kết luận: Công trình nghiên cứu đã thực hiện theo đúng nội dung đề cương được phê duyệt, có bổ sung chỉ tiêu hệ số bóc giới hạn. Tuy nhiên, để dễ theo dõi trong quá trình giao kế hoạch, cần bổ sung và hoàn thiện các nội dung sau:

  1. Thống kế thành bảng biểu các chỉ tiêu hệ số bóc, cung độ vận tải đất đá và tỷ lệ đất đá phải nổ mìn cho các năm tiếp theo theo các dự án đã được phê duyệt của một số mỏ than lộ thiên lớn.
  2. Lập bảng biểu mét lò xén và hệ số mét lò cho các năm tiếp theo theo các dự án đã phê duyệt của các mỏ hầm lò.

Công ty chỉ đạo nhóm thực hiện  công trình tích cực triển khai hoàn thiện các nội dung công việc trên và trình TKV trước ngày 06/8/2018 để TKV phê duyệt./.

PV.