Tư vấn mỏ

Sản xuất - Kinh doanh

SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

Sáng ngày 11/7/2020, tại trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020 của Công ty.

Tới dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty; Phó Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty; lãnh đạo các Công ty con, Chi nhánh, phòng ban.. Đồng chí Lê Văn Duẩn,  Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Giám đốc Nguyễn Việt Cường cho biết, với những thuận lợi và khó khăn chung đặc biệt là tình hình dịch bệnh Covid – 19 có nhiều diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020. Tuy nhiên sự ủng hộ, giúp đỡ và tạo điều kiện của các Lãnh đạo Tập đoàn, các ban chuyên môn đã giúp cho kết quả SXKD 6 tháng đầu năm của Công ty đạt được những kết quả quan trọng, mà nổi bật là: Nộp ngân sách 7.361,01 tr.đ, bằng 80% so với cùng kỳ năm 2019; Doanh thu đạt 83.630,71 tr.đ, bằng 113,2% so với cùng kỳ năm 2019, bằng 45,0% KH SXKD năm 2020; Giá trị sản xuất 26.487,68 tr.đ, bằng 86,5% so với cùng kỳ  năm 2020, bằng 29,6% KH SXKD năm 2020; Lợi nhuận 137,36 tr.đ, bằng 101,0% so với cùng kỳ năm 2019;

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020, Công ty đã đề ra 04 nhiệm vụ trọng tâm đáng lưu ý là: Củng cố và phát triển nguồn nhân lực; Tìm kiếm việc làm, ký kết hợp đồng và nghiệm thu thanh toán; Siết chặt công tác tài chính kế toán; Nâng cao những biện pháp về Tổ chức sản xuất.

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Lê Văn Duẩn đã đánh giá, ghi nhận những kết quả mà cán bộ công nhân viên Công ty đạt được trong 6 tháng đầu năm, những tồn tại cần khắc phục, chỉ đạo những giải pháp để triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 với nỗ lực và quyết tâm để phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

PV.