Tư vấn mỏ

Sản xuất - Kinh doanh

Thông báo

Về việc doanh nghiệp giải thể/ chấm dứt tồn tại

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin xin thông báo về việc giải thể Công ty TNHH tư vấn đầu tư than Uông Bí, là doanh nghiệp trực thuộc của công ty kể từ ngày 22/02/2022 theo thông báo số 92/KHĐT/ĐKKD của Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh.

Lý do: Theo phương án tái cơ cấu kinh doanh của Chủ sở hữu doanh nghiệp là Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin.

Chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm: Giải thể CT TNHH Uông Bí.docx