Tư vấn mỏ

Sản xuất - Kinh doanh

VIMCC sơ kết hoạt động SXKD 9 tháng năm 2019

Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (VIMCC) vừa tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động SXKD quý III, 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019.

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2019, toàn Công ty đã nghiệm thu được 109.651 tr.đồng, bằng 88,3% giá trị thực hiện 9 tháng đầu năm 2018 (124.234 tr.đồng) và 61,6% kế hoạch PHKD năm 2019 (178.080 tr.đồng). Giá trị hợp đồng Công ty đã ký được trong 9 tháng năm 2019 là: 153.498 tr.đồng, bằng 192,9% giá trị thực hiện cùng kỳ năm 2018 (79.535 tr.đồng) và bằng 86,2% kế hoạch PHKD năm 2019 (178.080 tr.đồng).

Kết quả trên là do các nguyên nhân như các dự án mỏ mới và các dự án xuống sâu theo quy hoạch chưa được thực hiện nên Công ty chưa có hợp đồng giá trị lớn; Công tác tư vấn thiết kế tại một số công trình được triển khai trong điều kiện tài liệu địa chất còn thiếu hoặc có độ tin cậy thấp nên việc thực hiện còn gặp vướng mắc hoặc phải sửa chữa, điều chỉnh nhiều lần, kéo dài thời gian thực hiện;  Năng lực của đội ngũ tư vấn thiết kế, nghiên cứu khoa học vẫn còn hạn chế, thừa về lượng nhưng thiếu về chất ở một số bộ phận...Mặc dù Công ty nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi của các cấp Lãnh đạo và các ban chuyên môn Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Đặc biệt Tổng giám đốc Tập đoàn đã có Văn bản số 160/CT-TKV ngày 05/9/2019 về việc thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường quản lý sử dụng các dịch vụ Tư vấn trong TKV, góp phần tháo gỡ các khó khăn trước mắt, đề ra các giải pháp đồng bộ nhằm phát huy các thế mạnh nhằm đáp ứng yêu cầu về quản lý và phù hợp với định hướng phát triển của TKV;

Trong 3 tháng cuối năm 2019 đối với Công ty vẫn còn nhiều thử thách và khó khăn. Do vậy, tập thể CBCNV lao động toàn Công ty luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm hơn nữa để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

PV.