Tư vấn mỏ

Sản xuất - Kinh doanh

VIMCC triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2023

Ngày 10/10/2023, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác sản xuất kinh doanh (SXKD) quý III, 9 tháng năm 2023, nhiệm vụ kế hoạch quý IV và dự kiến thực hiện năm 2023

Dự Hội nghị có đồng Ngô Thế Phiệt – Chủ tịch HĐQT, đồng chí Lê Văn Duẩn – Giám đốc Công ty, các đồng chí Ban lãnh đạo Công ty, Ban Kiểm soát, Chủ tịch Công đoàn, các Phòng – Ban Công ty và Xí nghiệp trực thuộc.

Tại hội nghị, đồng chí Phí Trung Kiên – phó phòng Kế hoạch đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý III, phương hướng nhiệm vụ SXKD quý IV năm 2023. Cụ thể: Doanh thu đạt 69.180,07 tr.đ bằng 83,9% so với cùng kỳ và bằng 47,7% so với KH năm 2023; Giá trị sản xuất 54.718,25 tr.đ bằng 96,7 % so với cùng kỳ và bằng 47,7% so với KH năm 2023; Lợi nhuận 525,33 tr.đ bằng 322,2% so với cùng kỳ và bằng 35,0% so với KH năm 2023

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Ngô Thế Phiệt Chủ tịch HĐQT Công ty đã ghi nhận, biểu dương thành tích đạt được của toàn thể CBCNV trong toàn Công ty đạt được trong Quý III và 9 tháng năm 2023. Bên cạnh đó, đồng chí nhấn mạnh cần tập trung: Đẩy mạnh công tác tìm kiếm việc tại các đơn vị trong Tập đoàn để khai thác triệt để thị trường việc làm; Củng cố và phát triển nguồn nhân lực  Khuyến khích các cán bộ chủ động trong công tác tự tìm kiếm công việc, luôn theo dõi và cập nhật thường xuyên việc đấu thầu qua mạng của các đơn vị trong và ngoài ngành than để có kế hoạch tham gia; Nâng cao trách nhiệm cá nhân (trưởng phòng, các CNĐA, CNĐT) trong việc đảm bảo chất lượng và tiến độ của công trình, đề tài; Tổ chức rà soát lại đội ngũ chủ nhiệm đề án, chủ nhiệm đề tài; Tiếp tục cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm (cả nội dung và mẫu mã sản phẩm). Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy trình thiết kế đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2023.

PV.