Tư vấn mỏ

Công đoàn

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN 9 THÁNG ĐẦU NĂM PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ IV NĂM 2018

Chiều nay, ngày 11/10/2018 tại Trụ sở công ty Cổ phần tư vấn đầu tư mỏ và Công nghiệp- Vinacomin, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm và triển khai công tác quý VI năm 2018.


Về dự Hội nghị có đồng chí  Lê Việt Phương - Phó giám đốc Công  ty  và đồng chí  Nguyễn Chí Bảo – Chủ tịch Công đoàn Công ty, Ban chấp hành Công Đoàn Công ty; Tổ trưởng công đoàn bộ phận các Phòng, Ban, Chi nhánh của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin.

Hội nghị đã đánh giá cao kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện chương trình hoạt động của công đoàn Công ty trong 9 tháng đầu năm, trong việc tham gia xây dựng, kiểm tra, giám sát tính hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và triển khai thực hiện các Quy định của Nhà nước, các quy chế, quy định của Công ty có liên quan trực tiếp đến trách nhiệm, quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của người lao động; thực hiện chức năng của công đoàn chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao điều kiện về môi trường làm việc cho người lao động , thống nhất góp phần xây dựng đơn vị và tổ chức công đoàn vững mạnh. Công đoàn công ty thông qua chương trình công tác 3 tháng cuối năm tập trung vào 06 nội dung trọng tâm như : Công tác Chính sách pháp luật, công tác tổ chức, công tác tuyên giáo, công tác Văn hóa – văn nghệ- TDTT, công tác nữ công, công tác tài chính, hoạt động ủy ban kiểm tra.

Công đoàn đã kiến nghị với Ban Giám đốc của Công ty để điều chỉnh một số điểm trong Quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp với tình hình mới theo hướng nâng cao đời sống cho đoàn viên.

Theo PV.