Tư vấn mỏ

Công đoàn

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN QUÝ I, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2018

Sáng ngày 27/4/2018, tại Công đoàn Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn quý I năm 2018, nhằm kiểm điểm đánh giá những công tác đã làm được, những thiếu sót cần khắc phục trong hoạt động của Công đoàn quý I năm 2018, từ đó đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ cho những hoạt động Công đoàn trong quý II năm 2018, phù hợp với tình hình nhiệm vụ chính trị của đơn vị cũng như thực hiện Nghị quyết của Công đoàn cấp trên.

Về dự Hội nghị có Đồng chí Nguyễn Chí Bảo - Chủ Tịch Công đoàn Công ty, Ban chấp hành Công đoàn Công ty; Chủ tịch Công đoàn các Phòng, Ban, Chi nhánh của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacom .

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Công đoàn quý I và triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2018.

Báo cáo đã phân tích những thuận lợi và khó khăn đã tác động tới tình hình SXKD và tiến độ thực hiện cáccông trình, công việc có các hạnh mục phức tạp cần tập trung dứt điểm. Đồng thời, Báo cáo cũng nêu rõ phong trào CNVC_LĐ và hoạt động công đoàn như: công tác Chính sách pháp luật, công tác tổ chức, công tác tuyên giáo, công tác Văn hóa – văn nghệ - TDTT, công tác nữ công, công tác tài chính, công tác kiểm tra..

Trong không khí ấm cúng của Phòng họp, thông qua báo cáo sơ kết hoạt động Công đoàn quý I năm 2018, các ý kiến đóng góp chân thành của các đại biểu, ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Công đoàn Công Ty  đã rút ra những bài học kinh nghiệm, làm hành trang đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ cho hoạt động trong thời gian tới./.

PV.