Tư vấn mỏ

Công đoàn

Hội nghị tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Ngày 10/01/2021, Công đoàn Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch Công đoàn; đồng chí Đào Ngọc Hiệp – Phó Giám đốc Công ty đại diện cho lãnh đạo Công ty; các đồng chí là Ủy viên BCH Công đoàn, Tổ trưởng, tổ phó các công đoàn phòng ban, Xí nghiệp trực thuộc; Tổ trưởng các Tổ Nữ công, Văn phòng Công đoàn; Các đoàn viên Công đoàn xuất sắc tiêu biểu, đoàn viên đạt danh hiệu thợ mỏ sáng tạo.

Tại hội nghị, đồng chí Tô Thị Mỹ Bình báo cáo tóm tắt phong trào hoạt động công đoàn năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị đã thống nhất đánh giá kết quả phong trào hoạt động năm 2021. Mặc dù, năm 2021 là năm gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4, Công đoàn Lao Công ty đã phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm như: Nâng cao chất lượng và hiệu quả nhiệm vụ đại diện chăm lo quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động; Tổ chức phong trào thi đua theo hướng thiết thực, gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; Tập trung tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” những khó khăn, thách thức đối với TKV; Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, sắp xếp và kiện toàn mô hình tổ chức, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nữ CNVCLĐ; Đổi mới phương thức hoạt động theo hướng kiểm tra đi đôi với giám sát, đẩy mạnh kiểm tra đồng cấp và hoạt động kiểm tra; Nâng cao hiệu quả sử dụng tài chính công đoàn, tập trung nguồn kinh phí cho những nhiệm vụ mang lại lợi ích thiết thực đối vơí đoàn viên, người lao động

Tại Hội nghị, đại diện ban Lãnh đạo thay mặt cho Công đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam trao tặng bằng khen cho 04 đoàn viên đạt danh hiệu “Thợ mỏ sáng tạo”; Công đoàn Công ty khen thưởng và tặng bằng khen cho 6 tập thể và 58 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm 2021; trao thưởng và tặng bằng khen cho 03 đoàn viên xuất sắc tiêu biểu và 8 tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021.

Hội nghị kết thúc trong không khí phấn khởi trước thềm năm mới tết Nhâm Dần năm 2022, các công đoàn cơ sở sẽ đoàn kết, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thử thách, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022./.

PV.