Tư vấn mỏ

Công đoàn

VIMCC tiêu thụ 600kg vải thiều, 500kg dưa hấu Bắc Giang

Thực hiện công văn số 2284/TKV-TCNS ngày 27/5/2021 của TKV về việc hỗ trợ tiêu thụ vải thiều của các hộ nông dân trên địa bàn Bắc Giang là địa phương đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Ngày 8/6/2021, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin đã tiêu thụ 600kg vải thiều và 500 kg dưa hấu để phát cho CBCNV Công ty một phần chia sẻ đồng hành cùng nhân dân Bắc Giang tiêu thụ sản phẩm nông sản đang vào mùa trong thời gian ảnh hưởng do dịch bệnh bùng phát lần thứ 4, một phần thể hiện sự quan tâm của Ban lãnh đạo Công ty luôn quan tâm, chăm lo cho người lao động kịp thời trong bối cảnh diễn biến dịch bệnh phức tạp để người lao động luôn yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với Công ty.

Một hành động nhỏ, giá trị vất chất không cao nhưng lại rất có ý nghĩa và mang lại giá trị tinh thần rất cao.