Tư vấn mỏ

Ban nữ công

Phụ nữ VIMCC giỏi việc nước đảm việc nhà

Trong 5 năm qua (2010-2015) Ban nữ công Công ty đã phát động, tổ chức cho nữ CNVCLĐ đăng ký thực hiện và duy trì phong trào thi đua “Giỏi việc nước - đảm việc nhà” trong toàn công ty và đã được toàn thể chị em đã nhiệt tình hưởng ứng bằng những việc làm cụ thể:

Không ngừng học tập  nâng cao trình độ về mọi mặt, tích cực lao động sáng tạo với năng suất, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm; Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia hoạt động xã hội, chống tham nhũng, chống tiêu cực, chống các tệ nạn xã hội; Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, tổ chức tốt cuộc sống gia đình, nuôi dạy con ngoan, học giỏi, thực hiện kết hoạch hoá gia đình, xây dựng tình yêu lành mạnh, xây dựng gia đình bền vững, hạnh phúc; Đoàn kết, nhân ái, nhân hậu, thuỷ chung, luôn quan tâm đến mọi người ở nơi làm việc, nơi sinh sống và trong xã hội.

Kết quả đạt được từ phong trào thi đua được thể hiện rõ trong các kỳ tổng kết từng năm; Nhiều chị là chủ nhiệm đề án, thiết kế chính trong các công trình trọng điểm. Các chị em đều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất của công ty.

                                  

Tổng số công trình nữ làm CNĐA: Năm 2010 là 9 công trình với tổng giá trị là 14,3 tỷ đồng, Năm 2011 là 12 công trình với tổng giá trị là 14,3 tỷ đồng, Năm 2012: 10 công trình với tổng giá trị là 15,1 tỷ đồng. Đặc biệt có 3 công trình nữ là CNĐA được thưởng năm 2012 với số tiền thưởng 45 triệu đồng. Năm 2013 -:- 2014 có 7 công trình với tổng giá trị là gần 20 tỷ đồng; Số công trình được thưởng năm 2014 do nữ làm CNDA là: 4 công trình với tổng số tiền thưởng lên đến 150 triệu đồng.Toàn Công ty có 179 Nữ CNVC trong đó có 24 chị giữ chức vụ từ phó phòng trở lên, 22 chị tham gia công tác đoàn thể như CTCĐ bộ phận, bí thư chi đoàn ….Nữ CBCNVCLĐ của Công ty  không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ để đáp ứng nhu cầu của Công ty, Tập đoàn trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, nhiều chị đã và đang theo học Thạc sỹ.

Toàn thể chị em hưởng ứng việc xây dựng gia đình “ no ấm, bình đẳng, tiến bộ , hạnh phúc”, thể hiện qua các phong trào nuôi con khỏe, dậy con ngoan học giỏi, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, phát triển kinh tế gia đình nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng gia đình văn hóa…Kết quả thể hiện trong suốt 5 năm qua 100% gia đình chị em đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 90% con của nữ CNVC đạt học sinh giỏi cấp trường, nhiều em đạt giải cấp quận huyện, thành phố.

Trong 5 năm qua phong trào “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của nữ CNVCLĐ công ty đã thực sự mang lại kết quả tốt đẹp trong mọi lĩnh vực, đóng góp không nhỏ vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty và xã hội.

            Phong trào đã động viên khuyến khích chị em tích cực học tập, rèn luyện hoàn thành tốt các công việc được giao. Kết hợp với ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Công ty đưa các chị em có trình độ, năng lực vào các vị trí lãnh đạo chuyên môn, đoàn thể. Trao đổi kinh nghiệm giúp đỡ chị em xây dựng gia đình “ no ấm, bình đẳng, tiến bộ , hạnh phúc”. Bên cạnh đó cũng còn một số khó khăn, tồn tại:  Là một đơn vị không chuyên trách, cán bộ nữ công đồng thời kiêm nhiệm các chức vụ lãnh đạo nên không có nhiều thời gian dành cho hoạt động nữ công.  Do đặc thù của đơn vị tư vấn, nhiều chị em tham gia hoạt động sản xuất liên tục phải đi công tác xa nên hoạt động sinh hoạt nữ công giữa các tổ không được thường xuyên, định kỳ. Một số chị em cũn chưa tự tin phấn đấu, nắm bắt cơ hội.

Để phong trào hai giỏi ngày càng phát triển Ban nữ công Công ty cần phải quan tâm sâu sắc đến từng hoàn cảnh của Nữ CNVCLĐ, cùng với Công đoàn Công ty động viên khen thưởng kịp thời những cá nhân có thành tích và chia sẻ khó khăn với chị em có hoàn cảnh đặc biệt. Kết hợp với Ban vì sự tiến bộ phụ nữ đề nghị với Ban lãnh đạo công ty có nhiều chính sách quan tâm đến CBCNV nữ, tạo điều kiện cho chị em đi tham quan, học tập, nâng cao trình độ chuyên môn hơn nữa.

Nguyễn Thị Thủy