Tư vấn mỏ

Đảng ủy

Đại hội Chi bộ Kế toán - HCNS nhiệm kỳ 2022 - 2025

Sáng ngày 10/10, tại trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp, Chi bộ Kế toán - HCNS đã long trong tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.Báo cáo chính trị của trình tại Đại hội cho thấy, nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ Kế toán - HCNS đã có những cố gắng, nỗ lực trong công tác xây dựng Đảng. Đảng viên của Chi bộ tham gia đầy đủ các buổi học tập, quán triệt triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, các văn bản hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên; có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy chế của cơ quan; có ý thức học tập, rèn luyện nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

 Nhiệm kỳ 2022 - 2025, Chi bộ Kế toán - HCNS xác định mục tiêu: Tuyên truyền, quán triệt đầy đủ và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của các tổ chức Đảng cấp trên. Cấp ủy phối hợp chặt chẽ với chính quyền bám sát nghị quyết, chương trình của Đảng ủy Cơ quan UBDT đề ra những nhiệm vụ chủ yếu hàng năm và lãnh đạo Chi bộ Kế toán - HCNS thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ chính trị góp phần xây dựng chi bộ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, là tập thể đoàn kết, vững mạnh. Tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, cải tiến nội dung, hình thức sinh hoạt để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Chi bộ...

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, Đại hội Chi bộ Kế toán - HCNS đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chi ủy, Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Kết quả, đồng chí Đào Huy Quân, Trưởng phòng HCNS tái đắc cử chức danh Bí thư Chi bộ. Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025.

 

PV