Tư vấn mỏ

Đảng ủy

SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG QUÝ III NĂM 2020

Sáng ngày 01/10/2020, Đảng ủy Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp tổ chức hội nghị sơ kết quý III năm 2020. Đồng chí Lê Văn Duẩn, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty chủ trì hội nghị.


 Cùng dự có các đồng chí: UV BCH Đảng bộ, Ban Giám đốc Công ty, các đồng chí Bí thư, phó Bí thư, Chi ủy viên   các chi bộ, Trưởng các phòng ban Công ty, giám đốc các xí nghiệp trực thuộc và các đảng viên.

Các đại biểu đều thống nhất đánh giá trong quý III năm 2020: Đảng ủy, HĐQT, Lãnh đạo điều hành Công ty đã lãnh đạo thực hiện thành công mục tiêu kép "vừa phòng chống dịch bệnh covid-19 và ổn định sản xuất kinh doanh" đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Công ty đã chấp hành và thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và sự điều hành của Tập đoàn TKV. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu Công ty, từng bước nâng cao năng lực sản xuất, kỷ luật điều hành, quản trị doanh nghiệp. Trong công tác xây dựng đảng, Đảng ủy Công ty đã chỉ đạo thành công đại hội các chi bộ trực thuộc và đại hội Đảng bộ công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Bên cạnh đó vẫn còn tồn tại, hạn chế: Tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, phải cách ly toàn xã hội dẫn đến công tác đi thu thập số liệu, phối hợp với các CĐT cũng gặp khó khăn ảnh hưởng đến năng suất lao động, hiệu quả SXKD của Công ty. Nhiều đảng viên đã chuyển công tác, CDHĐLĐ nhưng chưa chuyển sinh hoạt Đảng làm ảnh hưởng tới chất lượng sinh hoạt hằng tháng tại các chi bộ.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ và bổ sung những kết quả đạt được, phân tích những tồn tại, hạn chế; nêu một số vấn đề đang nhận được sự quan tâm của cán bộ, đảng viên, các CNVC và đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Duẩn ghi nhận và biểu dương các Chi bộ, phòng ban cơ quan công ty, các chi nhánh xí nghiệp trực thuộc, các đoàn thể trong hệ thống chính trị công ty đã bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra, góp phần quan trọng vào kết quả chung của toàn Công ty; đồng thời trao đổi, làm rõ một số ý kiến đại biểu nêu tại hội nghị. Trên cơ sở thống nhất ý kiến các đại biểu, đồng chí Bí thư yêu cầu trong quý IV năm 2020 phấn đấu hoàn thành tối đa các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, thu nhập người lao động. Xây dựng các Chương trình hành động, Kế hoạch, Giải pháp.... để cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ công ty lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, tiết giảm chi phí, tiết kiệm nguồn lực để phục vụ SXKD và đầu tư phát triển. Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện sớm và xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có). Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định cho phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, chăm lo nguồn nhân lực, cải thiện điều kiện làm việc, thu nhập người lao động.

pv.