Tư vấn mỏ

Đảng ủy

Tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Ngày 10/01/2022, Đảng bộ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Dự và chỉ đạo hội nghị, về phía Đảng ủy cấp trên có đồng chí Đặng Minh Hồng - Phó Ban tổ chức nhân sự, Ủy viên BCH; đồng chí Hoàng Thu Thủy - Phó CN UBKT, Ủy viên BCH. Về phía Đảng bộ VIMCC có đồng chí Lê Văn Duẩn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty; các đồng chí trong Ban chấp hành Chi, Đảng bộ Công ty, đồng chí Trưởng ban Kiểm soát Công ty; các đồng chí Chủ tịch, phó chủ tịch Công đoàn Công ty; các đồng chí Bí thư, phó bí thư Đoàn thanh niên; các đồng chí Trưởng phó các phòng ban, Ban giám đốc các Xí nghiệp trực thuộc, Tổ trưởng tổ công đoàn các bộ phận và các đồng chí đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Trong năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng dưới sự chỉ đạo, giúp đỡ của Đảng ủy Tập đoàn, Đảng ủy, HĐQT, Lãnh đạo điều hành Công ty đã lãnh đạo thực hiện thành công mục tiêu kép "vừa phòng chống dịch bệnh covid-19 an toàn và sản xuất kinh doanh có hiệu quả" đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Công ty đã chấp hành và thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và sự điều hành của Tập đoàn TKV. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu Công ty, tinh giảm lực lượng lao động đồng thời tuyển dụng mới để bổ sung nguồn nhân lực cho các phòng còn thiếu, từng bước nâng cao năng lực sản xuất; đẩy mạnh tìm kiếm việc làm, công tác ký kết hợp đồng tăng cao tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động.

Đảng ủy Công ty tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, đã triển khai Nghị quyết số 01-NQ/ĐU về "Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021". Nghị quyết số 02-NQ/ĐU về " hợp nhất 2 Chi nhánh: Xí nghiệp Dịch vụ tổng hợp và Xây dựng với Xí nghiệp Thương mại và Chuyển giao công nghệ". Nghị quyết số 03-NQ/ĐU về "tổ chức thực hiện "chiến lược phát triển Công ty đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"'.

Từ tình hình thực tế, Đảng uỷ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo được sự đoàn kết, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị; huy động mọi nguồn lực để vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công ty với kết quả SXKD năm 2021 như sau: Nộp ngân sách: 12,6 tỷ đồng.- Doanh thu: 181,857 tỷ đồng đạt 105,2% kế hoạch PHKD năm (173 tỷ đồng). - Giá trị sản xuất: 105,655 tỷ đồng đạt 109,8% kế hoạch PHKD năm 2021 (96,182 tỷ đồng): - Lao động tiền lương: Lương bình quân năm 2021: 11,534 triệu đồng/người-tháng, đạt 107,1% so với kế hoạch PHKD năm 2021 và tăng 18% so với năm 2020. - Lợi nhuận: năm 2021 là 2,10 tỷ đồng đạt 105, % kế hoạch PHKD năm 2021 (2 tỷ). - Về tài chính: Công ty bảo toàn và phát triển được vốn; Kiểm soát được mức vay ngắn hạn và các chỉ tiêu tài chính theo phê duyệt của Tập đoàn (dư vay ngắn hạn tại 31/12/2021 là 17,497/24 tỷ đồng; khả năng thanh toán nợ đến hạn 1,2/1,1; hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 5,8/6,4 lần).

 Sau khi nghe nội dung báo cáo, các đại biểu dự hội nghị đã phát biểu thảo luận làm rõ thêm những kết quả đạt được, những khó khăn vướng mắc và đề xuất các nhiệm vụ giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2022. Năm 2022, Đảng bộ Công ty cồ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp đề ra những nhiệm vụ trọng tâm như: Đảng bộ công ty phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, các đoàn thể tổ chức đạt vững mạnh. Chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 85% trở lên, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 90% trở lên, phấn đấu kết nạp được ít nhất 03 đảng viên. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Tập trung thực hiện hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phát triển SXKD. Tiếp tục cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ công nhân viên.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đặng Minh Hồng - Phó Ban tổ chức nhân sự, Ủy viên BCH ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và SXKD năm 2021. Đồng thời, đồng chí đề nghị Công ty quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022: nêu cao tinh thần sáng tạo, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, phát huy tốt tiềm năng, lợi thế, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, lựa chọn những vấn đề mang tính trọng tâm, đột phá để tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch năm 2022 đề ra.

Nhân dịp này, Đảng bộ Công ty vinh dự trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Công Tân. Đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân đồng chí Tân mà còn là một vinh dự lớn đối với toàn Đảng bộ Cong ty đã có đảng viên ưu tú, nhiều năm cống hiến cho sự phát triển chung của Đảng bộ Công ty.

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Đảng bộ Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liên tục giai đoạn 2016-2020.

PV.