Tư vấn mỏ

Đảng ủy

Đảng ủy VIMCC triển khai nhiệm vụ năm 2023

Sáng 06/01/2023, Đảng ủy Công ty cổ phần Tư vấn đầu tu mỏ và công nghiệp (VIMCC) tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022, triển khai phương hướng - nhiệm vụ năm 2023.

Dự hội nghị có các đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam. Về phía  VIMCC có các đồng chí: Lê Văn Duẩn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty; Nguyễn Việt Cường Phó Bí thư, phó Giám đốc Công ty; Ủy viên BCH Đảng bộ Công ty; cùng các đồng chí Bí thư – phó Bí thư Chi bộ.

Khai mạc hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty  Lê Văn Duẩn  nhấn mạnh, vượt qua những khó khăn, tác động của tình hình kinh tế, chính trị thế giới đến hoạt động SXKD của VIMCC trong năm 2022; sức lao động bị suy giảm sau đại dịch Covid-19, Đảng bộ VIMCC cùng với Ban lãnh đạo đã phối hợp chặt chẽ, xây dựng nghị quyết lãnh, chỉ đạo hoạt động của các chi bộ trực thuộc. Từ đó, từng bước đã tháo gỡ được những khó khăn, hoàn thành kế hoạch SXKD. Trong công tác xây dựng Đảng đã tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong mọi hoạt động.

Những kết quả nổi bật trong năm 2022 của Đảng ủy Tập đoàn được nêu rõ trong báo cáo tổng kết công tác năm 2022 do Phó Bí thư Nguyễn Việt Cường trình bày tại hội nghị. Theo đó, Trong năm 2022 Đảng ủy Công ty đã thẩm định hồ sơ, kết nạp đảng cho 04 quần chúng ưu tú vào Đảng, công nhận chuyển đảng chính thức cho 03 đảng viên, làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng cho 11 đảng viên; Giải thể 02 chi bộ không còn đủ điều kiện; cử 04 đảng viên đi đào tạo Trung cấp lý luận chính trị, 02 đảng viên tham gia lớp bồi dưỡng đảng viên mới; 04 quần chúng tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng. Làm thủ tục cấp thẻ Đảng cho 04 đảng viên. Đã lãnh, chỉ đạo hoàn thành kế hoạch SXKD với Doanh thu 167 tỷ đồng, đạt 107,8% so với kế hoạch điều chỉnh

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đặng Minh Hồng - UVBCH Đảng bộ TKV, Phó ban TCNS ghi nhận, với sự đoàn kết đồng lòng, phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, vượt khó thành công, Đảng bộ VIMCC đã đạt được những kết quả, thành tích trong công tác lãnh chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2022. Năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ, đồng chí đề nghị, Đảng bộ Công ty tiếp tục quan tâm, nắm bắt, ổn định tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động; xây dựng phong trào thi đua và tổ chức phát động thi đua phấn đấu hoàn thành và hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023; bám sát chỉ đạo của Đảng ủy TKV về các quy định trong công tác cán bộ, quan tâm thực hiện đầy đủ công tác kiểm tra giám sát, xây dựng và triển khai thực hiện hoàn thành chương trình KTGS năm 2023; phát huy kết quả công tác KTGS năm 2022, đặc biệt trong KTGS khi có dấu hiệu vi phạm; quan tâm bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác KTGS; lãnh, chỉ đạo thực hiện triển khai đồng bộ công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Lê Văn Duẩn đề nghị, cán bộ, đảng viên phát huy cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ SXKD. Những kết quả đạt được trong năm 2022 sẽ là những kinh nghiệm quý báu để Đảng bộ triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và lãnh, chỉ đạo hoàn thành kế hoạch SXKD. Dự báo, những khó khăn của 2022 sẽ vẫn hiện hữu trong năm 2023, chính vì vậy cán bộ, đảng viên cần nhận thức đúng đắn vai trò, trách nhiệm; tăng cường nắm bắt, định hướng tư tưởng, huy động sức mạnh của các tổ chức đoàn thể, phát huy dân chủ; đẩy mạnh công tác KTGS đảm bảo tính thực chất. Trong nhiệm vụ lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD, cần khai thác tối đa hiệu quả các dự án; nắm bắt kịp thời, hòa chung với tiến trình chuyển đổi số của đất nước; nâng cao đời sống, thu nhập cho người lao động
Tại hội nghị, Đảng ủy Tập đoàn đã khen thưởng - 02 Chi bộ đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”,  06 Chi bộ đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”,  16 Đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.


pv