Tư vấn mỏ

Đảng ủy

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021.

Ngày 15/01/2021, tại Trụ sở Công ty Đảng bộ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp (VIMCC) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

 

Toàn cảnh Hội Nghị

Tới dự, về phía Đảng ủy cấp trên có đồng chí Khuất Mạnh Thắng – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy tập đoàn; đồng chí Nguyễn Minh Thiều – Phó trưởng Ban Tuyên giáo truyền thông tổng hợp, Đảng ủy Tập đoàn; đồng chí Nguyễn Văn Hải – Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy – HĐTV Tập đoàn. Về phía Đảng bộ VIMCC có đồng chí Lê Văn Duẩn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty; các đồng chí trong Ban chấp hành Chi, Đảng bộ Công ty, đồng chí Trưởng ban Kiểm soát Công ty; các đồng chí Chủ tịch, phó chủ tịch Công đoàn Công ty; các đồng chí Bí thư, phó bí thư Đoàn thanh niên; các đồng chí Trưởng phó các phòng ban, Ban giám đốc các Xí nghiệp trực thuộc, Tổ trưởng tổ công đoàn các bộ phận và các đồng chí đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.đồng chí Nguyễn Việt Cường – Phó Bí thư Đảng ủy Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 2021

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Cường – Phó Bí thư Đảng ủy đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 2021. Trong năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng dưới sự chỉ đạo, giúp đỡ của Đảng ủy Tập đoàn, Đảng uy, HĐQT, Lãnh đạo điều hành Công ty đã lãnh đạo thực hiện thành công mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch bện covid – 19 và ổn định sản xuất kinh doanh” đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Công ty đã chấp hành và thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và sự điều hành của Tập đoàn TKV. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu Công ty, tinh giảm lực lượng lao động đồng thời tuyển dụng mới để bổ xung nguồn nhân lực cho các phòng ban còn thiếu, từng bước nâng cao năng lực sản xuất, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động. Kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng năm 2020 là: Về Công tác lãnh đạo -  đã xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch để chỉ đạo, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo của TW, Đảng ủy các cấp; Về Công tác chính trị tư tưởng – đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền về những khó khăn, thuận lợi, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2020 cho các cán bộ, Đảng viên, NLĐ nhận thức rõ; Về Công tác xây dựng tổ chức đảng và công tác nhân sự - đã làm tố công tác tổ chức xây dựng đảng, quản lý đảng viên theo Điều lệ Đảng. Xây dựng chương trình làm việc toàn khóa của Ban chấp hành và chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy viên nhiện kỳ 2020-2025; Về Công tác kiểm tra giám sát – trong năm 2020 Đảng ủy Công ty đã lãnh, chỉ đạo xây dựng chương trình và tổ chức kiểm tra giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy năm 2020 theo kế hoạch; Về Công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể- đã chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở theo Nghị định số 60-NĐ/2013 và nghị định 149/2018/NĐ-CP của Chính phủ…

Kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 là: Nộp ngân sách 15,05 tỷ đồng bằng 115,1% giá trị cùng kỳ 2019, bằng 122,3% kế hoạch PHKD năm 2020; Doanh thu đạt 226,54 tỷ đồng bằng 100,2% giá trị thực hiện năm 2019, bằng 93,2 % kế hoạch PHKD năm 2020; Lợi nhuận đạt 1,8 tỷ đồng bằng 77% so với cùng kỳ 2019 và bằng 120% kế hoạch PHKD năm 2020.

Mặc dù vẫn còn những hạn chế và tồn tại trong công tác Đảng bởi các nguyên nhân chủ quan và khách quan. Song,  Đảng ủy Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo được sự đoàn kết, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị; huy động mọi nguồn lực để vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công ty.

Trong năm 2021, Hội nghị cũng đã vạch ra phương hướng cụ thể. Đảng ủy phối hợp chặt chẽ với Ban Lãnh đạo chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, các đơn vị, Công đoàn và Đoàn Thanh niên động viên cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan, đơn vị thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao trong năm 2021; triển khai kịp thời, hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ủy Khối và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.đồng chí Khuất Mạnh Thắng – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy tập đoàn trao giấy khen cho tập thể và cá nhân xuất sắc tiêu biểu 


đồng chí Lê Văn Duẩn trao giấy khen cho các chị bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020đồng chí Lê Văn Duẩn trao giấy khen cho các đồng chí Đẳng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

  Cũng nhân dịp này, Văn phòng Đảng ủy đã công bố các quyết định khen thưởng của Đảng ủy các cấp cho 01 tập thể và 01 cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2020; 01 Bí thư Chi bộ tiêu biểu trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2017-2020; 01 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền; 03 chi bộ và 24 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.
PV.