Tư vấn mỏ

Đảng ủy

Đảng bộ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp (VIMCC) sơ kết công tác Quý I/2021 và 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Sáng ngày 16/4, Đảng bộ VIMCC tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2021 và sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Lê Văn Duẩn chủ trì Hội nghị.

 

Theo báo cáo Báo cáo kết quả công tác QI, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2021, trong quý I/2021, trước tình hình dịch bệnh Covid -19 bùng phát trở lại, Đảng ủy VIMCC đã kịp thời ban hành các chỉ thị, nghị quyết chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh. Ban Giám đốc VIMCC đã có nhiều giải pháp cụ thể khắc phục khó khăn, giảm thiểu thiệt hại do tác động của dịch bệnh, thực hiện tốt mục tiêu kép: “Vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19 - Vừa đảm bảo ổn định SXKD hiệu quả”. Đặc biệt, Đảng ủy VIMCC đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự, đảm bảo chăm lo Tết nguyên đán Tân Sửu an vui, đầm ấm cho toàn thể CBNV ăn Tết để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng, kiện toàn. Công tác phối hợp giữa Đảng uỷ VIMCC với Đảng uỷ Tập đoàn được tăng cường, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Công ty trong quý I/2021.

Về kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, qua 5 năm triển khai, nhiều cấp ủy, đơn vị chủ động, tích cực, lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, góp phần làm cho việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW dần đi vào cuộc sống và trở nên thiết thực hơn. Kết hợp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và các phong trào, cuộc vận động đang diễn ra trong Đảng , trong Tập đoàn  nói chung và trong Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp nói riêng đã góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Lê Văn Duẩn đề nghị các chi bộ tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD hiệu quả và thực hiện chủ đề “Năm tiết kiệm”.

Nhân dịp này, Đảng ủy VIMCC công bố Quyết định khen thưởng của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn cho Chi bộ Hầm lò đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021.

PV