Tư vấn mỏ

Ban nữ công

Phát động đóng góp, ủng hộ quỹ "Tấm lòng vàng" Công ty

Sáng ngày 06.02.2012, Ban nữ công Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin đã tổ chức lễ phát động, kêu gọi toàn thể cán bộ nhân viên Công ty, đoàn viên thanh niên ủng hộ quỹ "Tấm lòng vàng".

Tới chỉ đạo lễ phát động có các đồng chí: Phạm Công Hương– Giám đốc Công ty, Nguyễn Chí Bảo –  Chủ tịch Công đoàn, các đồng chí trong ban lãnh đạo, Đoàn thanh niên..và toàn thể CBNV Công ty.

Trong nhiều năm qua, từ nguồn Quỹ "Tấm lòng vàng"  Ban nữ công cùng với Công đoàn Công ty đã kịp thời thăm hỏi động viên các gia đình chính sách trong địa bàn, các hộ nghèo, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các Trung tâm bảo trợ xã hội...

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Phạm Công Hương đã cảm ơn và đánh giá cao hoạt động của quỹ "Tấm lòng vang" đồng thời quyết định lấy ngày này hằng năm là ngày truyền thống vì người nghèo của Công ty.

Ngay tại lễ phát động, CBCNVC Cơ quan công ty đã ủng hộ hơn 25.000.000 đồng vào quỹ "Tấm lòng vàng".

Một số hình ảnh: