Đảng ủy

Đảng ủy

Sản phẩm

Hội nghị học tập, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

06/10/2014 2:08:43 CH

Sáng ngày 02/10/2014, Đảng ủy Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin tổ chức Hội nghị Học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho toàn bộ các đảng viên, chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn, các trưởng phó phòng ban không phải đảng viên và các đoàn viên ưu tú trong Công ty.

Sản phẩm

Đảng bộ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 .

21/07/2014 9:26:02 SA

Đến dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Duẩn - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng uỷ, các đồng chí Bí thư – Phó Bí thư, chi Ủy viên các Chi bộ trực thuộc.

Sản phẩm

Hội nghị sơ kết công tác Đảng Quý I, triển khai nhiệm vụ công tác Quý II năm 2014

11/04/2014 4:03:18 CH

Chiều ngày 11/4/2014, Đảng ủy Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ công tác Quý II năm 2014. Đồng chí Nguyễn Chí Bảo, Phó Bí thư Đảng ủy Cty chủ trì Hội nghị.

Sản phẩm

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng (khóa XI)

04/04/2014 3:51:21 CH

Sáng ngày 03/4/2014, tại trụ sở 565 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Đảng ủy Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng (khóa XI) và các Nghị quyết, Kết luận của BCH, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Sản phẩm

Tổng kết công tác Đảng năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014

24/02/2014 2:08:35 CH

Sáng ngày 17/01/2014, Đảng ủy Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin (VIMCC) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014.

Sản phẩm

Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013

06/11/2013 10:46:38 SA

Ngày 19/7, Đảng ủy Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 của Đảng bộ Công ty CP. Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Nguyễn Chí Bảo chủ trì hội nghị.

Sản phẩm

Hội nghị, quán triệt Nghị quyết lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI)

06/11/2013 10:45:16 SA

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 63-HD/BTGTW ngày 20/11/2012 của BTG Trung ương. Đảng ủy Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

Sản phẩm

Đảng ủy Công ty VIMCC: Tổng kết hoạt động năm 2012 và triển khai công tác năm 2013.

06/11/2013 10:43:57 SA

Chiều ngày 14/01, Đảng bộ Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Phạm Công Hương Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Giám đốc công ty.

Trang: 5 / 6   2 3 4 5 6