Đảng ủy

Đảng ủy

Sản phẩm

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng (khóa XI)

04/04/2014 3:51:21 CH

Sáng ngày 03/4/2014, tại trụ sở 565 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Đảng ủy Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng (khóa XI) và các Nghị quyết, Kết luận của BCH, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Sản phẩm

Tổng kết công tác Đảng năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014

24/02/2014 2:08:35 CH

Sáng ngày 17/01/2014, Đảng ủy Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin (VIMCC) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014.

Sản phẩm

Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013

06/11/2013 10:46:38 SA

Ngày 19/7, Đảng ủy Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 của Đảng bộ Công ty CP. Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Nguyễn Chí Bảo chủ trì hội nghị.

Sản phẩm

Hội nghị, quán triệt Nghị quyết lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI)

06/11/2013 10:45:16 SA

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 63-HD/BTGTW ngày 20/11/2012 của BTG Trung ương. Đảng ủy Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

Sản phẩm

Đảng ủy Công ty VIMCC: Tổng kết hoạt động năm 2012 và triển khai công tác năm 2013.

06/11/2013 10:43:57 SA

Chiều ngày 14/01, Đảng bộ Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Phạm Công Hương Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Giám đốc công ty.

Sản phẩm

Đại hội Chi bộ các Chi bộ VIMCC

06/11/2013 10:42:32 SA

Ngày 08/12/2012, thi hành Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và thực hiện Hướng dẫn của Đảng uỷ Cty CP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp (VIMCC) đã tổ chức Đại hội chi bộ các Chi bộ Địa chất môi trường, Văn phòng - TCLĐ, Xây dựng - Mặt bằng -Tin học, Xí nghiệp TM & CGCN nhiệm kỳ 2012-2015.

Sản phẩm

Hội nghị sơ kết sơ kết công tác 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2012

06/11/2013 10:40:48 SA

Chiều ngày 15 tháng 10 năm 2012 Đảng bộ Công ty CP tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp đã long trong tổ chức Hội nghị sơ kết sơ kết công tác 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2012.

Sản phẩm

Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012

06/11/2013 10:38:09 SA

Ngày 20/7, Đảng ủy Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012 của Đảng bộ Công ty CP. Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Phạm Công Hương chủ trì hội nghị.

Trang: 5 / 6   2 3 4 5 6