Tư vấn mỏ

Thông báo

GIẤY MỜIKính gửi Quý cổ đông Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin
Hội đồng Quản trị Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty.
 Chi tiết giấy mời xin vui lòng xem tại đây: Thong bao_Moi hop_DHDCD bat thuong_2023.PDF