Tư vấn mỏ

Thông báo

THÔNG BÁO: về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin xin trân trọng thông báo về việc " ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024"
Chi tiết nội dung vui lòng đọc tại đây: TB_123 TB-VIMCC_Ngay dang ky cuoi cung_DHCD 2024.PDF